Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/21-07/1/02
Urbroj: 2185/02-01-21-1
Belišće, 19. veljače 2021. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

46. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 25. veljače 2021. godine (ČETVRTAK), u prostorijama Centra za kulturu Sigmund Romberg, Ulica kralja Tomislava 194, s početkom u 16 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d

 1. Usvajanje Zapisnika s 45. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Rješenja o osnivanju i imenovanju članova:
  a) Odbora za obilježavanje Dana Grada Belišća
  b) Odbora za javna priznanja Grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnik, Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Belišća i prigradskih naselja za I-XII mjesec 2020. godine
  Izvjestitelj: načelnik PP Belišće Vlado Krznarić
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta te od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini
  b) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  c) Zaključka o prihvaćanju Izvješća Grada Belišća o provedbi Programa gospodarenja otpadom za 2020. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu grada Belišća za 2020. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Belišću za 2020. godinu
  c) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  d) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska naselja) za 2020. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Maslačak Belišće za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine
  Izvjestitelj: ravnatelj Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće, Zdenko Glasovac, prof.
 2. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o davanju suglasnosti na Izvještaj o radu Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2020. godinu
  b) Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski izvještaj Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2020. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Belišće, Vlasta Putar, dipl. knjižničarka
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće Programa rada i razvoja Muzeja „Belišće“ za 2020. godinu
  b) Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće Financijskog plana i obračuna za 2020. godinu Muzeja „Belišće“
  Izvjestiteljica: ravnateljica Muzeja „Belišće“ dr.sc. Nada Milas Bosanac, mag. oec.
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o davanju suglasnosti na Izvještaj o radu Centra za kulturu Sigmund Romberg 1.-12.2020. godine
  b) Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za kulturu Sigmund Romberg za 1.-12.2020. godine
  Izvjestiteljica: ravnateljica Centra za kulturu „Sigmund Romberg“, Tea Glavica,mag.prim.educ.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Vijeća romske nacionalne manjine za 2020. godinu
  Izvjestitelj: Predsjednik Vijeća Mario Balog
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Belišća za 2020. godinu
  Izvjestitelj: Predsjednik Savjeta Igor Paloh
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća za 2020. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2020. godinu
  c) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća za 2020. godini
  d) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2020. godinu
  e) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2020. godinu
  Izvjestitelj: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika i Gradske uprave grada Belišća za razdoblje od 1.srpnja do 31. prosinca 2020. godine
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvršenja Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju nove nerazvrstane ceste u Belišću („Službeni glasnik grada Belišća“ br.10/19)
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice „Belišće“
  b) Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Komisije za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice „Belišće“
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa poticajnih-socijalno demografskih mjera grada Belišća u 2021. godini
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge
  Izvjestitelj: predsjednica Uprave mr.sc. Marina Novoselnik,dipl.oec.
 15. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o davanju suglasnosti tvrtki Hidrobel d.o.o. za vodne usluge za korištenje financijskih sredstava prihoda od naknade za razvoj na području aglomeracije grada Belišća
  b) Odluke o davanju suglasnosti tvrtki Hidrobel d.o.o. za vodne usluge za korištenje financijskih sredstava prihoda od naknade za razvoj vodoopskrbe na području grada Belišća
  Izvjestiteljica: direktorica Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Za točnost otpravka
Tajnik Grada
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dario Fletko, mag.ing.comp

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content