Novosti|

38. sjednica Gradskog vijeća Grada Belišća održat će se dana 23. veljače 2017. godine (ČETVRTAK) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vij.dr.Franje Tuđmana 1, s početkom u  17,00 sati.

D N E V N I   R E D:

1. Usvajanje Zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća i 37. izvanredne sjednice Gradskog vijeća grada Belišća

2. Aktualni sat

3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o subvencioniranju kamate na kredite iz projekta “Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada”

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prihvaćanju zamolbe Općine Marijanci za suradnju u sklopu provedbe mjera gospodarenja otpadom

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

5. Razmatranje prijedloga i usvajanje 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 201 godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.

6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Izvjestitelj: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.

7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Izvjestitelj: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.

8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o aktivnostima u sklopu Programa obilježavanja naslova “Europski  grad sporta 2017.”

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

9. Razmatranje prijedloga i usvajanje:

a) Prvih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

b) Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2017. godinu

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

10. Razmatranje prijedloga i usvajanje:

a) Odluke o 3. izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Belišća iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020

b) Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Belišća iz Programa “Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine”

c) Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Belišća iz Programa “Promicanje održivog razvoja prirodne baštine”

Izvjestitelj: zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković

11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Odbora za obilježavanje Dana grada Belišća

Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja

12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Odbora za javna priznanja

Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja

13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za socijalnu skrb

Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja

14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Belišće

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Komisije za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Belišće

Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja

16. Razmatranje Izvješća PP Belišće o stanju sigurnosti na području grada Belišća i prigradskih naselja za I-XII mjesec 2016. godine

Izvjestitelj: načelnik PP Belišće Zdravko Mandić

17. Razmatranje prijedloga i usvajanje Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Belišća za 2017. godinu

Izvjestitelj: VZG Belišće

18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o određivanju imena rudinama na području grada Belišća

Izvjestitelj: tajnik Grada Slavko Milekić, dipl.iur.

19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o ispravku međe u dijelu k.č.br. 409 u k.o. Belišće

Izvjestitelj: tajnik Grada Slavko Milekić, dipl.iur.

20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na osnovicu za izračun plaće djelatnika Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće

Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content