Novosti|

34. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća održat će se dana 5. listopada 2016. godine (SRIJEDA) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I   R E D:

1. Usvajanje Zapisnika s 32. i 33. izvanredne sjednice Gradskog vijeća grada Belišća

2. Aktualni sat

3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji etažnog dijela nekretnine – Etaža 2 u vlasništvu Grada Belišća u zgradi na adresi Trg Ante Starčevića 2 i 3 u Belišću

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji poslovne zgrade u vlasništvu Grada Belišća na adresi Starovalpovački put 1 u Belišću

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni adrese i sjedišta Gradske knjižnice i čitaonice Belišće

Izvjestitelj: ravnateljica Vlasta Putar, dipl.knjižnjičarka

6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o drugim izmjenama i dopunama Pravilnika o odobravanju stipendija studentima

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

7. Razmatranje informacije o Godišnjem financijskom izvješću društva Kombel d.o.o. Belišće za 2015.godinu

Izvjestitelj. Kombel d.o.o. Belišće

8. Razmatranje informacije o Godišnjem financijskom izvješću društva Hidrobel d.o.o. Belišće za 2015. godinu

Izvjestitelj. Hidrobel d.o.o. Belišće

9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o odgojno-obrazovnom radu Dječjeg vrtića “Maslačak”, Belišće za pedagošku 2015./2016. godinu

Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.

10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za razdoblje od 01.2015. do 31.12.2015. godine

Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.

11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića “Maslačak”, Belišće za razdoblje od 01.01.2016. do 30.6. 2016. godine

Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.

12. Razmatranje prijedloga Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih grada Belišća za 2017. godinu

Izvjestitelj: Igor Paloh predsjednik Savjeta mladih grada Belišća

13. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika i Gradske uprave grada Belišća za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

14. Razmatranje prijedloga Izvršenja Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2016. godine

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

15. Razmatranje prijedloga i usvajanje izmjena i dopuna Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti i uređenje naselja:

a) Odluka o V. izmjenama i dopunama Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

b) Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu grada Belišća u 2016. godini

Izvjestitelj: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.

16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – vodoravne signalizacije na području grada Belišća

Izvjestitelj: Predsjednik povjerenstva Domagoj Varžić, dipl.oec.

17. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo:

a) 6. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

b) Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.

18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prijenosu ulaganja za zgradu Dječjeg vrtića Maslačak Belišće

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

19. Razmatranje prijedloga i usvajanje izmjena i dopuna Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti:

a) Četvrte izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2016. godini

b) Treće izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2016. godini

c) Četvrte izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2016. godinu

d) Četvrte izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2016. godinu

Izvjestitelj: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.

20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Šestih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

21. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o petim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2016. godinu

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

22. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u vlasništvu Grada Belišća u korist tvrtke Poduzetnički inkubator Polet d.o.o.

Izvjestitelj: Poduzetnički inkubator Polet d.o.o.

23. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o produženju roka obročne otplate kupoprodajne cijene poslovnog prostora broj 1 u prizemlju zgrade na adresi Željeznička 10/a u Belišću

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content