Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 024-01/24-03/1
Urbroj: 2158-3-7/3-24-1
Belišće, 26. siječnja 2024. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

34. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 30. siječnja 2024. godine (UTORAK), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 16:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 33. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, poduzetničkim potpornim institucijama i građanima na području Grada Belišća za 2024. godinu
  b) Odluka o određivanju obuhvata Nerazvrstane ceste broj 2 u prigradskom naselju Bistrinci
  c) Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcije Nerazvrstane ceste broj 2 u prigradskom naselju Bistrinci
  d) Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  e) Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta te od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Prvih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  b) Odluke o prvim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2024. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju u zakup zemljišta u svrhu izgradnje sunčanih elektrana
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjene i dopune Odluke o uvjetima, mjerilima i kriterijima za kupnju stana iz Programa POS-a
  Izvjestitelj: pročelnik dr.sc.Nedeljko Kovačić, dipl.oec.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Pravilnika o jednostavnoj nabavi
  Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Žulj, dipl.iur.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o subvencijama za označavanje pasa neoznačenih mikročipovima, uključivo i obvezno cijepljenje pasa protiv bjesnoće za 2024. godinu, na području Grada Belišća
  Izvjestitelj: pročelnik Dejan Šovagović, dipl.ing.el.

       Za točnost otpravka 
  Tajnica Grada:
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

          Predsjednik                                                                          
Gradskog vijeća
Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.


                                  

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content