Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće

KLASA: 024-01/23-03/14
URBROJ: 2158-3-7/1-23-1
Belišće, 9. studenoga 2023. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

31. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 11. studenoga 2023. godine (subota), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1,  s početkom u 10:30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku za potpisivanje Predugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom Programu društveno poticane stanogradnje br. 103-06-PMPO-2023
    Izvjestitelj: pročelnik dr.sc. Nedeljko Kovačić, dipl.oec.

Za točnost otpravka
Tajnica Grada
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dario Fletko, mag.ing.comp.,

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content