Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 024-01/23-03/12
Urbroj: 2158-3-7/3-23-1

Belišće, 22. rujna 2023. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

29. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 26. rujna 2023. godine (UTORAK), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1,  s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Usvajanje Zapisnika s 28. izvanredne sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 3. Aktualni sat
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika i
  Gradske uprave grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belišća za razdoblje 1.-6. mjesec 2023. godine
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belišća
  b) Odluku o imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o isplati novčane pomoći za Projekt „Zalogaj“ – topli obrok učenicima s područja grada Belišća koji pohađaju srednju školu
  b) Odluke o četvrtim izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Izvršenja Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine.
  b) Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
  Izvjestiteljica: ravnateljica Ivana Belcar, odgojitelj
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
  Izvjestiteljica: ravnateljica Ivana Belcar, odgojitelj
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Belišća kod OTP banke
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prihvaćanju Ponude Privredne banke Zagreb d.d. za obračunsko objedinjeno vođenje računa – Notional Cash Pooling:
  – za izmjenu u rokovima korištenja i povrata prekoračenja u Cash Poolu,
  – za izmjenu uvjeta korištenja za članove Cash Poola
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o upućivanju prijedloga kandidata za imenovanje za suce porotnike Županijskog suda u Osijeku
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji oranice u ul. J. Kozarca, z.k.ul.br. 1877, kč.br.1365/7, k.o. Belišće
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni adrese i sjedišta Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
  b) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
  Izvjestiteljica: Vlasta Putar, dipl.knjižničarka

Za točnost otpravka
Tajnica Grada:
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dario Fletko, mag.ing.comp.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content