Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 024-01/23-03/05
Urbroj: 2158-3-7/3-23-1
Belišće, 13. travnja 2023. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

23. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 17. travnja 2023. godine (PONEDJELJAK), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1,  s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Belišća za 2023. godinu
  Izvjestitelj: Odbor za javna priznanja
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa obilježavanja Dana grada Belišća za 2023. godinu
  Izvjestitelj: Odbor za obilježavanje Dana grada
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju koncesije za uslužnu komunalnu djelatnost – obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o kupoprodaji stanova u vlasništvu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama zk.ul.br. 2052, k.o., Belišće na adresi A. G. Matoša 6d, Belišće
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o kupoprodaji stanova u vlasništvu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama zk.ul.br. 2052, k.o., Belišće, Ulica Antuna Gustava Matoša 6D, Belišće
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka povodom razmatranja zahtjeva za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine upisane u zk.ul.br. 1966, k.o. Belišće, stan 3 u prizemlju
  b) Zaključka povodom razmatranja zahtjeva za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine upisane u zk.ul.br. 1966, k.o. Belišće, stan 9 na II katu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju u zakup Proizvodne zgrade – Poduzetničkog inkubatora i parkirališta
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Cjenika radova i usluga na uređenju zelenih i ostalih javnih površina
  Izvjestitelj: Kombel d.o.o.

Za točnost otpravka
Tajnica Grada:
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content