Novosti|

21 mjera za smanjenje ekonomskih šteta nastalih uslijed pandemije koronavirusa

Grad Belišće je na 30. sjednici Gradskog vijeća grada Belišća, održanoj 23. ožujka 2020. godine, donio prvi set od 7 mjera pomoći gospodarskom sektoru grada Belišća, a na 31. sjednici Gradskog vijeća donijeto je još 6 dodatnih mjera pomoći gospodarskom sektoru i kućanstvima s područja grada Belišća te paket od 8 mjera štednje u svrhu proračunske potrošnje i financijskih ušteda Gradske uprave grada Belišća, trgovačkih društava, ustanova i drugih neprofitnih organizacija u vlasništvu Grada Belišća za smanjenje ekonomskih šteta nastalih uslijed pandemije koronavirusa (COVID-19).

Rezimirano, Grad Belišće je kao JLS do sada donio ukupno 13 mjera pomoći gospodarskom sektoru i kućanstvima s područja grada Belišća te 8 mjera štednje u svrhu proračunske potrošnje i financijskih ušteda Gradske uprave grada Belišća, trgovačkih društava, ustanova i drugih neprofitnih organizacija u vlasništvu Grada Belišća. To zbirno znači da je do sada donijeta ukupno 21 mjera za smanjenje ekonomskih šteta nastalih uslijed pandemije koronavirusa (COVID-19).

Procijenjena vrijednost ove 21 mjere iznosi 1.048.880,68 kn

Vrijednosti pojedinih „paketa“ mjera prema našim procijenjenim izračunima su sljedeći:

Prvi paket od 7 mjera pomoći gospodarstvu i kućanstvima za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine (donijet 23. ožujka 2020. godine) – 349.686,29 kn

a) oslobađanje plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada – 129.348,00 kn
b) oslobađanje plaćanja naknade za zakup javnih površina – 8.822,58 kn
c) oslobađanje plaćanja poreza na korištenje javnih površina – 9.248,63 kn
d) oslobađanje od plaćanja komunalne naknade gospodarskim subjektima kojima je zabranjen rad – 19.186,43 kn
e) oslobađanje od plaćanja komunalne naknade kućanstvima, vezano uz oslobađanje obveze plaćanja NUV-a prema odluci državnih institucija – 154.548,69 kn
f) oslobađanje od poreza na potrošnju ugostiteljima koji su morali obustaviti rad – 531,92 kn
g) obustava mjera prisilne naplate potraživanja-ovrha prema građanima i poslovnim subjektima – nije moguće procijeniti

Drugi paket od 6 mjera pomoći gospodarstvu i kućanstvima za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine (donijet 3. travnja 2020. godine) – 383.687,31 kn

a) smanjenje prireza porezu na dohodak s 10% na 7% (primjenjivo kao trajno) – 295.256,00 kn
b) obustava naplate najma gradskih stanova – 62.644,23 kn
c) subvencije zakupa prostora u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o. Belišće svim zakupnicima – 13.829,28 kn
d) obustava plaćanja naknade za koncesiju gospodarskim subjektima sa sjedištem na području Grada Belišća – 4.650,00 kn
e) obustava plaćanja naknade za reklame – 85,00 kn
f) oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za sve OPG-ove s područja Grada Belišća – 7.222,80 kn

Treći paket od 8 mjera štednje unutar Gradske uprave, trgovačkih društava, ustanova i drugih neprofitnih organizacija u vlasništvu Grada Belišća za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine (donijet 3. travnja 2020. godine) – 315.507,08 kn

a) smanjenje plaća gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika za 10% – 19.888,89 kn
b) smanjenje plaća direktora trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada Belišća za 10% – 49.792,56 kn
c) obustava naknada članovima Gradskog vijeća – 53.554,83 kn
d) obustava naknada članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada Belišća – 69.745,80 kn
e) obustava financiranja političkih stranaka – 14.875, 00 kn
f) obustava financiranja programskih aktivnosti udruga iz Gradskog proračuna -65.000,00kn
g) obustava naknada roditeljima za neupisanu djecu u Dječji vrtić dok vrtić ne radi (10 roditelja po 1.000 kn mjesečno i jedan roditelj po 550 kn mjesečno) – 31.650,00 kn
h) uštede na novom načinu rada javne rasvjete na području Grada – 11.000,00 kn

Rezimirano, vrijednost svih 13 mjera pomoći usmjerenih prema gospodarskom sektoru i kućanstvima grada Belišća za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine iznosi 733.373,60 kn, a vrijednost 8 mjera štednje na rashodovnoj strani proračuna Grada, trgovačkih društava, ustanova i neprofitnih organizacija u vlasništvu Grada Belišća iznosi 315.507,08 kn.

Zaključno, Grad Belišće kao JLS do sada je, što mjerama pomoći, što mjerama štednje osigurao ukupno 1.048.880,68 kn neposrednog pozitivnog utjecaja na svladavanje negativnih ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa (COVID-19) na gospodarstvo grada Belišća.

Uz najveći prioritet očuvanja zdravlja nužno je i trajno praćenje učinaka ove pandemije na cjelokupno gospodarstvo, sve građane i funkcioniranje svih institucija grada

Nemoguće je u ovom trenutku precizno predvidjeti što će se događati u pogledu „punjenja“ gradskog proračuna u narednim mjesecima. Ono što je sasvim izvjesno i za očekivati jest da će prihodi gradskog proračuna po osnovi, prije svega prihoda od poreza na dohodak, ali i po drugim osnovama, biti smanjeni. No, upravo zato već sada poduzimamo i prve korake štednje, odnosno smanjenja planiranih rashoda.

Iako svjesni da će se posljedice ove pandemije koronavirusa na gospodarstvo i našeg grada, kao i cijele RH, a time i na prihodovnu stranu naših proračuna, osjećati i još dosta vremena nakon prestanka same zdravstvene opasnosti od ove pandemije, s optimizmom se odnosimo prema budućnosti i s čvrstom realnošću o važnosti racionalnog postupanja u sadašnjosti.

U tom smislu, iskreno prepoznajemo i cijenimo trud i nastojanja Vlade RH u svladavanju teškoća u kojima smo se svi zajedno našli, ali svjesni smo da ne postoji „čarobni štapić“, niti s državne niti s lokalne razine, koji jednostavno može riješiti ovu nepredviđenu situaciju. Naprotiv, svjesni smo da samo zajedničkim djelovanjem i naporima svih nas u RH, uz sudjelovanje, ne samo lokalnih i regionalnih uprava i državnih institucija, već i krajnje odgovornim pristupom i ponašanjem svakog od nas, kao pojedinaca i građana RH, možemo se nadati što je moguće bržem i sa što manje posljedica izlasku iz svih ovih opasnosti i teškoća.

U vremenu u kojem nam je iznad svega potrebno zajedništvo, osim zasluženih riječi pohvale nastojanjima i mjerama Vlade RH, neizmjernu zahvalu od svih nas zavređuju i Nacionalni stožer civilne zaštite RH i nadasve svi zdravstveni djelatnici koji su doslovno svakodnevno na prvoj crti obrane od ove zdravstvene opasnosti, kao i pripadnici policije, vojske, vatrogasaca, Crvenog križa, volontera i svih ostalih aktivnih pripadnika postrojbi civilne zaštite.

Reći HVALA je najmanje što smo u mogućnosti, a vjerujemo da svima njima i to puno znači.

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr. med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content