Novosti|

TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA BELIŠĆA
Kralja Tomislava 206
31 551 Belišće

Klasa:334-01/09-01/02
Urbroj:2185/02-1-11-33
U Belišću, 26. srpnja 2011. godine

Temeljem članka 29. stavka 2. Statuta Turističke zajednice Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.1/11), sazivam

2. sjednicu Turističkog vijeća
Turističke zajednice Grada Belišća

Sjednica će se održati dana 29. srpnja 2011. godine (PETAK) u Vijećnici grada Belišća Kralja Tomislava 206, s početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Belišća,
2. Razmatranje Financijskog izvještaja Turističke zajednice Grada Belišća za 2010.godinu
3. Razmatranje Financijskog izvještaja Turističke zajednice Grada Belišća za razdoblje 1.1.2011.godine do 30.lipnja 2011.godinu
4. Program rada Turističke zajednice Grada Belišća za 2011.godinu
5. Financijski plan Turističke zajednice Grada Belišća za 2011.godinu
6. Aktivnosti u nadolazećem razdoblju
7. Razno.

Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molimo unaprijed opravdati na telefon broj 400-601.

P r e d s j e d n i k
Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content