Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/11-01/5
Urbroj: 2185/02-1-11-1
Belišće, 25.7.2011. godine

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09), sazivam

sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 29. srpnja 2011. godine (petak) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 18,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća

2. Aktualni sat

3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju ponude tvrtke Belišće d.d. za zamjenu nekretnina

Izvjestitelj: Povjerenstvo za ocjenu ponuda

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća

Izvjestitelj: gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Dijela Ulice Marka Oreškovića u Bistrincima“

Izvjestitelj: gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja gospodarske zone „Kod pruge“ u Belišću

Izvjestitelj: gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća

Izvjestitelj: gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.

8. Odgovori na vijećnićka pitanja.

9. Razno.

Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molim unaprijed opravdati na tel. 400-601– grad Belišće.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content