Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/11-01/07
Urbroj: 2185/02-1-11-1
Belišće, 14. listopada 2011. godine
Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09), sazivam

19. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 19. listopada 2011. godine (srijeda) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 18,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
2. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o potvrđivanju Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone na području grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
4. Aktualni sat
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće za pedagošku 2010. – 2011. godinu
Izvjestitelj: ravnatelj Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće Zdenko Glasovac, prof.
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće za period od 1.1. – 30.6.2011. godine
Izvjestitelj: ravnatelj Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće Zdenko Glasovac, prof.
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana i Programa rada Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće za pedagošku 2011. – 2012. godinu
Izvjestitelj: ravnatelj Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće Zdenko Glasovac, prof.
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine
Izvjestitelj: Gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.
9. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2011. godine
Izvjestitelj: Gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta za individualnu stambenu izgradnju u k.o. Belišće
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa sanacije odlagališta otpada Belišće za razdoblje od 1.7.2010. – 30.6.2011. god.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.
12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Zone male privrede uz rijeku Karašicu u Belišću (sadašnji naziv: Gospodarska zona)
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
14. Odgovori na vijećnićka pitanja.
15. Razno.

Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molim unaprijed opravdati na tel. 400-601– grad Belišće.

Predsjednik Gradskog vijeća: Dinko Huis, dipl.iur., v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content