Novosti|

U organizaciji Vatrogasne zajednice grada Belišće, za potrebe članova Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Belišća, obavljeno je osposobljavanje za vatrogasna zvanja VATROGASAC i VATROGASAC I. KLASE, gdje su bili uključeni i kandidati s područja VZO-a Bizovac, Marijanci, Osijek i Viljevo.

Osposobljavanje je trajalo od 10. listopada do 3.prosinca 2022. godine, a na završnom je ispitu 10. prosinca 2022. sa uspjehom završilo 20 kandidata za vatrogasca i 19 kandidata za vatrogasca I. kl. u prostoru Vatrogasnog doma u Belišću, gdje je proveden teoretski i praktični dio programa.

U sklopu Programa osposobljavanja vatrogasnih kadrova VZG-a Belišće, a na temelju Pravilnika o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova, kandidati su uz teoretski dio, obavili praktičnu obuku u rukovanju i uporabi vatrogasnih aparata za početno gašenje, a potom korištenje i način rada sa izolacijskim aparatima u potencijalnom prostoru ugroženim od požara. Također su upoznati i sa ostalom vatrogasnom tehnikom koja se koristi na vatrogasnim intervencijama, a posebno s navalnim vozilom.

Na provjeri znanja kandidata uz rukovoditelja osposobljavanja zapovjednika VZG-a Belišća Dubravka Čovčića, nazočili su ispitni predavači koji su provedbu osposobljavanja za navedena zvanja ocijenili veoma uspješnom.

Svaka nova znanja, a posebno novi osposobljeni vatrogasci čine veliki napredak u radu i razvoju Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content