Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 024-01/22-03/03
Urbroj: 2158-3-7/3-22-1
Belišće, 15. travnja 2022. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

10. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 20. travnja 2022. godine (SRIJEDA), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Usvajanje Zapisnika s 9. hitne sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 3. Aktualni sat
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Belišća za 2022. godinu
  Izvjestitelj: Odbor za javna priznanja
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa obilježavanja Dana grada Belišća za 2022. godinu
  Izvjestitelj: Odbor za obilježavanje Dana grada
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o proglašenju statusa komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Plana upisa za pedagošku 2022./2023. godinu Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
  b) Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće
  Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o pokretanju postupka izrade izmjene i dopune Plana (strategije) razvoja Grada Belišća za razdoblje 2021.-2027. godine
  Izvjestitelj: v.d. pročelnika dr.sc. Nedeljko Kovačić, dipl.oec.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti za osnivanje založnog prava (hipoteke) na nekretnini u vlasništvu Grada Belišća
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji poslovnog prostora 1 i 2 na adresi Željeznička 20 u vlasništvu Grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Za točnost otpravka:
Tajnica Grada
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Domagoj Varžić, dipl.oec.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content