Novosti|

Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: ZTK OBŽ) je udruga, središnje tijelo tehničke kulture u Osječko-baranjskoj županiji. Javne potrebe u tehničkoj kulturi financiraju se iz proračuna Osječko-baranjske županije, prema Odluci koju je usvojila Skupština Osječko-baranjske županije. Program Javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije realizira se kroz programske aktivnosti koje provodi ZTK OBŽ, a temelje se na Pravilniku o utvrđivanju kriterija i uređivanju drugih pitanja financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi u Osječko-baranjskoj županiji, a to su među ostalim:

  1. Poticanje i promicanje tehničke kulture,
  2. Programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
  3. Specifični programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koja obuhvaćaju darovitu djecu.

Naglašen je izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju i međunarodna suradnja (međunarodna razvojna suradnja u obrazovanju).

U izvršenju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, ZTK OBŽ surađuje s ministarstvima, agencijama, obrazovnim, znanstvenim i drugim javnim ustanovama i institucijama, jedinicama lokalne (regionalne) uprave, poduzetnicima i organizacijama civilnoga društva.

Članice ZTK OBŽ su gradske zajednice tehničke kulture, strukovne udruge i druge udruge civilnog društva kojima je Statutom određeno područje djelovanja u tehničkoj kulturi. Trenutno je u zajednicu uključeno šezdeset sedam udruga u kojima djeluje više od deset tisuća članova djece, mladih i odraslih građana s područja Osječko-baranjske županije, no svake godine se broj udruga članica povećava.

Kroz programe udruga i radionice Centra tehničke kulture potiče se razvoj tehničkih vještina kod djece i mladih te razvija interes za školovanje u školama i fakultetima iz STEM područja (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika). Programi se provode kroz radionice: informatika, automatika, robotika, modelarstvo i maketarstvo, astronomija, fotografija, radioamaterstvo, automodelarstvo, konstruktorstvo, aviomodelarstvo, video i inovatorstvo.

U skladu s navedenim, Upravni odbor ZTK OBŽ je na svojoj 5. Sjednici donio Odluku o pokretanju inicijative za uspostavu suradnje s ustanovama.

Ciljevi zajedničke suradnje su: promicati važnost tehničke kulture, poticati stjecanje znanja i vještina iz tehničke kulture kod djece vrtićke dobi, učenika osnovnih i srednjih škola, pomoći učenicima prilikom profesionalne orijentacije i odabira budućeg zanimanja, a posebno upisivanje viših razina obrazovanja iz STEM područja, poticati suradnju strukovnih udruga i ustanova visokog obrazovanja u svrhu transfera znanja od vrtića, osnovne i srednje škole preko fakulteta prema gospodarstvu.

U ostvarivanju ciljeva ove suradnje predlažu se sljedeće aktivnosti:

  • izložbe učeničkih radova na fakultetu,
  • izložba studentskih radova u prostorima ZTK OBŽ
  • organiziranje posjet djece, koja pohađaju radionice u Centrima tehničke kulture (CTK) fakultetu i fakultetskim laboratorijima
  • omogućiti studentima da odrađuju studentsku praksu kroz vođenje radionica u CTK
  • mogućnost izrade završnih i diplomske radove u radionicama naših udruga i CTK

Sve navedeno može poslužiti kao platforma za kurikularni pogled na kojem će se temeljiti i usavršavat buduća suradnja.

Budući se u 2016. godini u Republici Hrvatskoj, pa tako i u Osječko-baranjskoj županiji, slavi 70. godina organiziranog djelovanja tehničke kulture, ostvarivanje suradnje s fakultetom omogućilo bi daljnji razvoj tehničke kulture u pozitivnom smjeru, pa Vas Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije poziva da se kroz ovaj projekt uključite u obilježavanje ovako velikog jubileja, naravno sa pogledom prema boljoj budućnosti.

Pokretanje suradnje doprinijelo bi podizanju opće kulture društva, a ujedno bi društvo bolje pripremilo za snalaženje u „četvrtoj industrijskoj revoluciji“ te na učinke robotike i znanstveno-tehnoloških inovacija te potaknulo na potrebu ovladavanja tehnikom – kako ona ne bi ovladala nama.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content