Novosti|

Udruga ZVONO iz Belišća započela je s provedbom još jednog europskog projekta pod nazivom Korak u – zapošljavanje uz podršku osobama s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj (Step IN – Supported Employment for People with Intellectual Disabilities in Croatia). Međunarodnoj federaciji iz Stuttgarta u suradnji s Udrugom Zvono iz Belišća na natječaju Strukturnog i investicijskog fonda IPA-razvoj ljudskih potencijala odobren je Projekt STEP IN u iznosu od 144.353,16 eura. Projekt će se provoditi u Belišću od 20. 5. 2015. do 19. 9. 2016. godine. Projekt je usmjeren na podupiranje integracije nezaposlenih osoba s intelektualnim teškoćama koje su na tržištu rada. Specifični ciljevi projekta su povećanje zapošljivosti osoba s intelektualnim teškoćama na području Osječko-baranjske županije te povećanje broja stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom. Program zapošljavanja uz podršku 30 osoba s intelektualnim teškoćama provest će radni asistenti nakon edukacije koju će održati stručnjaci iz Njemačke. Program zapošljavanja uz podršku odvijat će se kroz sljedeće elemente: savjetovanje za karijeru i podrška za zapošljavanje, praksa uz podršku radnog trenera (asistenta) te radionice za poboljšanje vještina i ključnih kompetencija. Program će biti orijentiran na kompetencije osoba s invaliditetom i nudit će po mjeri osmišljen program zapošljavanja i stupanj potpore prilagođen potrebama pojedinca. Projekt će također pomagati i pripremati društvo i tvrtke za zapošljavanje osoba s invaliditetom uspostavom mentorskog programa unutar tvrtke i pružanjem pedagoške potpore za svoje zaposlenike.
U sklopu projekta održan je prvi sastanak partnera – projektnih voditeljica i asistentica iz Njemačke i Hrvatske. U vrlo pozitivnom i radnom okruženju nositeljice projekta iz Međunarodne federacije i partnerice na projektu iz Udruge Zvono dogovorile su detaljnu provedbu projektnih aktivnosti. Prva aktivnost bit će informiranje i motiviranje osoba s intelektualnim teškoćama da postanu korisnici projekta te da uz pomoć radnih asistenata prođu podržanu praksu kod raznih poslodavaca i postanu konkurentniji na tržištu rada. Usporedno s prvom aktivnosti, provodit će se i informiranje poslodavaca koji se žele uključiti u projekt i u svojim tvrtkama pružiti priliku osobama s intelektualnim teškoćama.
Na kraju projekta STEP IN izradit će se priručnik s uputama i alatima kako uspješno provoditi Podržani programa zapošljavanja osoba s intelektualnim poteškoćama u Hrvatskoj. Provoditeljice projekta STEP IN u Hrvatskoj su projektna voditeljica Anita Andrašek-Mihaljević i financijska asistentica Ana Prološčić, a u Njemačkoj projektna voditeljica Victoria Vogt-McAdam te financijska asistentica Silvia Kappel.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content