Novosti|

Podsustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gat, Veliškovci i Tiborjanci kapaciteta je 5340 ES, čija je izgradnja definirana u četiri faze. Prije tri godine završeni su radovi I. faze u naselju Gat, a 12. svibnja Kombel d.o.o. Belišće započeo je radove na II. fazi sustava odvodnje Tiborjanci – Veliškovci – Gat. Radovi obuhvaćaju izgradnju glavnog kolektora, kolektorske i sekundarne mreže u naselju Veliškovci sa precrpnim stanicama i pripadajućim tlačnim cjevovodima te preostali dio kolektorske i sekundarne mrežu u Gatu.

Glavni kolektor, kolektorska mreža i sekundarna mreža u naselju Veliškovci ukupne je dužine 5.602,00 m¹, dok je kolektorska i sekundarna mreža u naselju Gat, koja se izvodi u ovoj fazi izvođenja, u dužini 2.959,00 m¹. Glavni kolektor, dio kolektorske i sekundarne mreže sa precrpnim stanicama i pripadajućim tlačnim cjevovodima u naselju Gat izgrađeni su 2008. godine.Kolektori sanitarno – fekalnih voda izvest će se od PP (polipropilenskih) rebrastih cijevi profila DN 250 i 315 mm, a montažna reviziona okna su polietilenska. Završetkom IV. faze omogućiti će se stanovnicima tih naselja priključenje na sustav javne odvodnje.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content