Novosti|

Na posljednjoj, 12. sjednici Gradskog vijeća grada Belišća usvojena je Odluka o utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u vlasništvu grada Belišća označenoj kao k.č.br. 1521/2 u k.o. Belišće.

Naime, potrebno je bilo spojiti katastarske čestice, u skladu s Geodetskim projektom nerazvrstane ceste-pristupne ceste prema odlagalištu otpada, od kojih je jedna bila u vlasništvu Kombela d.o.o., a druga u vlasništvu Grada, kako bi u realizaciju mogla krenuti gradnja pristupne ceste od odlagališta otpada do Starovalpovačkog puta, a za koju već postoji građevinska dozvola.

Gradnja ceste smanjit će donošenje blata u ulicu, a radovi bi trebali započeti u kolovozu kako bi do jeseni bio riješen ovaj gorući problem.

Fotografije: Tin Lacković

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content