Novosti|

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 3. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, br. 33/96., 92/01.,
44/06., 58/06., 69/07. i 38/09.), Hrvatski sabor na izvanrednoj sjednici 23. prosinca 2011., donio je

O D L U K U O RASPISIVANJU DRŽAVNOG REFERENDUMA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI

I.
Hrvatski sabor raspisuje državni referendum u Republici Hrvatskoj radi donošenja odluke o pristupanju Republike
Hrvatske Europskoj uniji.
II.
Na državnom referendumu birači će odgovoriti na sljedeće pitanje: Jeste li za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji?
ZA PROTIV

III.
Republika Hrvatska završila je pregovore o pristupanju Europskoj uniji te je dana 9. prosinca 2011. godine potpisan Ugovor između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, kojim su utvrđeni uvjeti primanja Republike Hrvatske u članstvo.
Izjašnjavanje o pitanju iz točke II. ove Odluke provodi se kako bi birači u skladu s Ustavom Republike Hrvatske neposredno donijeli odluku o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

IV.
Državni referendum će se održati dana 22. siječnja 2012. godine.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Narodnim novinama”.

Preuzmite pdf ovdje.

Zagreb, 23. prosinca 2011.
Boris Šprem

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content