Novosti|

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti Gradske uprave grada Belišća na određeno vrijeme, na temelju provedenog testiranja kandidata (provjera znanja i sposobnosti) koje je održano 4. prosinca 2015. godine za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti Gradske uprave grada Belišća na radno mjesto “Viši stručni suradnik za pravne poslove”, a na temelju ocjene pisanog testa utvrđuje i objavljuje sljedeću

RANG LISTU KANDIDATA PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA:

Red.

broj

Ime i prezime kandidata Ostvarenih

bodova

Ukupan broj

mogućih bodova

Postotak ostvarenih bodova od ukupno mogućih bodova
1 TAMARA BILIĆ 162 170 95,29 %
2 SANDA ROGAČ 151,5 170 89,12 %
3 DAVOR BULUT 140,5 170 82,65 %
4 JOSIP KAPTALAN 119 170 70 %
5 TATJANA TOTIĆ 108 170 63,53 %
6 DIJANA DORKIĆ 106,5 170 62,65 %
7 DANIJELA NIKŠIĆ 87,5 170 51,47 %
8 TIHANA STANKOVIĆ 63,5 170 37,35%

 

Na temelju utvrđene rang liste kandidata, Povjerenstvo utvrđuje i objavljuje da uvjete za intervju i sudjelovanje u daljnjem tijeku provedbe postupka Oglasa ispunjavaju sljedeći kandidati: Dijana Dorkić, Josip Kaptalan, Tamara Bilić, Danijela Nikšić, Sanda Rogač, Davor Bulut i Tatjana Totić.

 

Na temelju utvrđene rang liste kandidata, a sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo utvrđuje i objavljuje da uvjete za intervju i sudjelovanje u daljnjem tijeku provedbe postupka Oglasa ne ispunjava kandidatkinja Tihana Stanković.

Rang lista kandidata biti će obavljena dana 31. prosinca 2015. godine na oglasnoj ploči Gradske uprave grada Belišća i službenoj internet stranici Grada Belišća www.belisce.hr

Intervju sa kandidatima održat će se 4. siječnja 2016. godine (PONEDJELJAK) u Gradskoj upravi grada Belišća, Kralja Tomislava 206,  s početkom u 8,00 sati.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content