Novosti|

Korištenje reciklažnih dvorišta je neophodno kako bi se izbjegle kazne koje podržavaju čak i građani

Glavni cilj je postići što veći stupanj prikupljanja iskoristivog otpada kako bi se smanjila ukupna količina komunalnog otpada na odlagalištima, jer će u suprotnom Republika Hrvatska plaćati kazne veće i od 15 milijuna eura godišnje. Otkrila je to profesorica Tihana Škugor na javnoj tribini u općini Marijanci, gdje je mještane upozorila i na sve obveze koje Hrvatska ima prema Europskoj uniji, a koje treba ostvariti do 2025., odnosno 2030. godine.

Princip kružnog gospodarenja otpadom

– Naša susjedna zemlja, Mađarska, baš kao i Bugarska i Grčka, plaćaju znatne iznose penala, koji iznose više od 20.000 eura dnevno za sve neostvarene ciljeve održivog gospodarenja otpadom u EU. U tom kontekstu, neke projekcije govore da će RH plaćati i do 45.000 eura dnevno ukoliko ne ostvari zadane ciljeve, zbog čega je potrebno kvalitetno informirati i educirati građane, kako bi se što veća količina otpada iskoristila, preradila i ponovno upotrijebila po principu kružnog, a ne linearnog gospodarenja otpadom – naglasila je Škugor na javnoj tribini, podsjećajući kako se ovi dalekosežni ciljevi itekako tiču mještana općine Marijanci. Naime, u Marijancima će uskoro biti otvoreno reciklažno dvorište, na kojemu će se moći kvalitetno razvrstavati čak 40 različitih vrsta otpada, čime će se značajno doprinijeti smanjenju količine miješanog komunalnog otpada.

Razvrstavanje otpada po reciklažnim dvorištima i županijskim centrima

– U sastavu jednog prosječnog kućnog spremnika za otpad je mnogo toga što se može iskoristiti, preraditi i ponovno upotrijebiti. Tako više od 30 posto spremnika čini biorazgradivi otpad, koji se može kvalitetno kompostirati, dok 25 posto otpada na papir, 20 posto na plastiku, 6 posto na staklo, a nešto manje i na metal. Dakle kada bismo sve to izdvojili iz kućnog spremnika, vrlo malo toga bi završilo na odlagalištu – zaključuje profesorica s petnaestogodišnjim iskustvom u gospodarenju otpadom, otkrivajući kako će u narednom razdoblju po cijeloj Hrvatskoj graditi sve više reciklažnih dvorišta, ali i velikih županijskih centara za gospodarenje otpadom, s kojima će se pospješiti ostvarivanje zadanih obaveza prema EU. Stoga je priliku na javnoj tribini iskoristio i načelnik Općine Marijanci, Darko Dorkić, kako bi sumještanima najavio otvorenje reciklažnog dvorišta početkom srpnja ove godine.

– Tematika održivog gospodarenja otpadom trebala bi zanimati sve naše mještane, jer će im reciklažno dvorište biti dostupno svaki dan u dvije smjene, pa će s razvrstavanjem otpada imati priliku smanjiti količinu komunalnog otpada u svom kućanstvu, a samim time i broj odvoza. Stoga do početka srpnja nećemo naplaćivati ni varijabilni računa za odvoz otpada, nakon čega će cijena svakog odvoza iznositi oko 5 kuna, pa vjerujemo da ćemo uskoro ostvariti i cilj od 2 mjesečna odvoza komunalnog otpada po kućanstvu – ukazao je načelnik Dorkić, odgovarajući i na neka pitanja mještana. Naime, mnoge je zanimalo hoće li se u reciklažnom dvorištu moći odlagati poljoprivredni otpad – što je Dorkić potvrdio da će biti moguće samo s prethodno dobivenom dozvolom za odlaganje, dok je druge zanimala procedura s građevinskim otpadom, za kojega je načelnik potvrdio da će se moći besplatno odlagati do 200 kilograma svakih 6 mjeseci.

Nakon konstruktivne rasprave na javnoj tribini, svi sudionici su se složili kako bi trebalo dodatno povećati svijest svojih sumještana o održivom gospodarenju otpadom i to uvođenjem principa „koliko otpada stvoriš – toliko plaćaš“, pa čak i pod cijenu kazni.

O PROJEKTU
Projekt Jasno i Čisto, u sklopu kojega je održana i ova javna tribina, provode Grad Belišće i Općina Marijanci u sklopu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, čija je svrha pridonijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Profesorica Tihana Škugor otkrila je koje ciljeve u održivom gospodarenju otpadom Republika Hrvatska mora ispuniti kako bi izbjegla kazne


Načelnik Općine Marijanci, Darko Dorkić, sumještanima je najavio otvorenje reciklažnog dvorišta.


Mnoštvo mještana općine Marijanci sudjelovalo je na javnoj tribini

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content