Novosti|

Kompostiranje je oduvijek bilo prisutno u Slavoniji, a danas važnost recikliranja prepoznaju i djeca

Kompostiranje je, pokraj razvrstavanja otpada i njegove ponovne uporabe, ključni segment kružnog gospodarenja otpadom. Istaknuo je to na tribini o održivom gospodarenju otpadom Josip Sitarić, rukovoditelj odjela za gospodarenje otpadom tvrtke Kombel d.o.o. iz Belišća. Dodao je pritom da je kompostiranje najstariji i najosnovniji način gospodarenja otpadom.

Gotovo trećina komunalnog otpada pogodna je za kompostiranje

„U ovim ruralnim dijelovima Slavonije, ljudi su oduvijek kompostirali, jer je gotovo svaka kuća s okućnicom imala poseban dio vrta ili dvorišta u kojega se izdvajao biorazgradivi otpad iz svakodnevnog života. Naravno, kada se taj otpad pravilno odlaže, dobivamo humus, koji svojim povratkom u tlo pospješuje rast biljaka i potiče bioraznolikost“, naglasio je Sitarić, ujedno podsjećajući kako je 30 posto ukupnog komunalnog otpada iz spremnika kućanstava pogodno za kompostiranje. Uz zanimljiv spoj povijesti i biologije, Sitarić je okupljenima prikazao proces kompostiranja, kako bi ih potaknuo na savjesno gospodarenje biorazgradivim otpadom, jer danas vrijednost recikliranja prepoznaju čak i djeca.

Primjena u svakodnevici i pozitivno povećanje količine otpada

„Naši najmlađi sugrađani ujedno čine i najplodnije tlo za usvajanje novih znanja o kružnom gospodarenju otpadom, koje potom mogu primijeniti u svakodnevici i prenijeti na svoje obitelji. Slikovnice i bojanke izrađene u okviru projekta Jasno i čisto u tome im uvelike pomažu, jer na zabavan i edukativan način mogu vidjeti kako razvrstavati otpad i u koji spremnik, te naučiti što se s tim otpadom događa nakon recikliranja i pri procesu kompostiranja“, zaključio je Sitarić, uvjeren da djeca danas, barem u kontekstu osviještenosti o recikliranju, mogu poslužiti kao dobar primjer starijima. Predstavnik komunalne tvrtke Kombel pritom je otkrio i kako mladi Belišćani već punom parom razvrstavaju otpad u svojim školama. U dijelu rezerviranom za pitanja i odgovore istaknuto je da lokalno reciklažno dvorište bilježi konstantno povećanje količine otpada – što Sitarić doživljava kao pozitivan trend i korak u dobrom, ekološki osviještenom smjeru.

O PROJEKTU
Projekt Jasno i Čisto, u sklopu kojega je održana i ova javna tribina, provode Grad Belišće i Općina Marijanci u sklopu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, čija je svrha pridonijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content