Novosti|

Europska komisija i Agencija za mobilnost i programe EU objavile su Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2012. godinu. Program omogućuje osobama bilo koje starosne dobi (učenicima, studentima, nastavnicima, nenastavnom osoblju, stručnjacima u strukovnom obrazovanju, kao i svim zaposlenim i nezaposlenim osobama koje žele usavršavati svoja znanja i sposobnosti) sudjelovanje u poticajnim iskustvima učenja. Program također potpomože razvoj sustava obrazovanja i osposobljavanja u zemljama članicama EU, članicama Europskog ekonomskog prostora (Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska) te Turskoj, kroz aktivnosti koje uključuju međunarodnu suradnju u vidu razmjena, studijskih posjeta te umrežavanja i partnerstava. Natječaj je otvoren za sudjelovanje svim institucijama iz Republike Hrvatske, u suradnji s međunarodnim partnerima.

Za Republiku Hrvatsku za projekte međunarodne suradnje u okviru Programa za cjeloživotno učenje u 2012.g. okvirno je planirano oko 46.4 mil. kuna.

Program se dijeli na četiri potprograma, u okviru kojih se financiraju projekti na različitim razinama obrazovanja i osposobljavanja:

Comenius je namijenjen vrtićima, osnovnim i srednjim školama

Leonardo da Vinci je namijenjen institucijama koje se bave strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem, kao i gospodarskom sektoru

Erasmus je namijenjen visokim učilištima

Grundtvig je namijenjen institucijama za obrazovanje odraslih (u segmentu općeg obrazovanja odraslih).

Transverzalni program: nudi mogućnosti studijskih posjeta za donositelje odluka u obrazovanju.

Poziv na natječaj i pripadajuća dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU: www.mobilnost.hr. U tijeku je priprema nacionalnog Poziva na natječaj (konačna objava ovisi o finalizaciji dokumenata od strane Europske komisije) te prijevod natječajne dokumentacije, a informacije su dostupne na www.mobilnost.hr.

Agencija za mobilnost i programe EU tijekom jeseni održavat će seminare o tome kako se prijaviti na natječaj. Seminari će se održati u sljedećim gradovima i terminima, ovisno o potprogramima:

Comenius (za vrtiće, osnovne i srednje škole): Zagreb – 14. listopada, Split – 11.studenog 2011.

Leonardo da Vinci (za programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, usavršavanja u gospodarskom sektoru): Zagreb – 14. listopada, Osijek – 28. listopada, Split – 11.studenog, Rijeka – 25.studenog 2011.

Grundtvig (za ustanove koje se bave obrazovanjem odraslih, u segmentu općeg obrazovanja): Zagreb – 14.listopada, Split – 11.studenog 2011.

Erasmus (za visoka učilišta): Zagreb – 15.studenog 2011.

Podrobnije obavijesti o mjestu održavanja, dnevnom redu i načinu prijave bit će dostupne naknadno.

Za sve upite zainteresirani se mogu obratite na neku od niže navedenih adresa elektroničke pošte, ovisno o potprogramu Vašeg interesa:

comenius@mobilnost.hr;
erasmus@mobilnost;
leonardo@mobilnost.hr;
grundtvig@mobilnost.hr;
studijski.posjeti@mobilnost.hr

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content