Novosti|

Župan Osječko-baranjske županije proglasio je stanje elementarne nepogode na području Županije nastale djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta – niskih temperatura i mraza suše za na šećernoj repi, voćarskim i vinogradarskim kulturama. Pozivaju se pravne i fizičke osobe pogođene elementarnom nepogodom da prijave štetu u Gradskoj upravi, Kralja Tomislava 206 (soba br. 8) svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Uz prijavu štete potrebno je priložiti list B – podaci iz ARKOD sustava, posjedovni list ili ugovor o zakupu, ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content