Novosti|

Dječji vrtić “Maslačak” Belišće organizira kraći program predškole za djecu koja nisu polazila niti jedan vrtićki program, a školski su obveznici u 2013. godini.
Prijave za program predškole primat će se od 14.1.2013. do 25.1.2013.godine u dječjem vrtiću „Maslačak“ u Belišću, osobno dolaskom u vrtić ili putem telefona broj 663-755, svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati.
Program će trajati 250 sati. Cijena programa po djetetu je 250,00 kn. S radom predškole planira se započeti 4.2.2013. godine, a završit će 3.5.2013. godine.

Kod prijave djece roditelji će dati slijedeće podatke:
a) ime i prezime djeteta
b) nadnevak rođenja (dan, mjesec, godina)
c) imena roditelja (majka, otac)
d) adresa stanovanja
e) kontakt telefon (fiksni i/ili mobilni).

Kod prijave djece roditelji će dobiti informaciju o danu, mjestu i vremenu održavanja prvog roditeljskog sastanka, osnovno o programu rada predškole te samoj organizaciji njene provedbe.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content