Novosti|

U četvrtka, 12, travnja u 18 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća održano je javno izlaganje planskih dokumenata zaštite i spašavanja grada Belišća na kojem su pored Gradonačelnika Zvonka Borića, sudjelovali predsjednik Gradskog vijeća Dinko Huis, načelnik Stožera zaštite i spašavanja grada Belišća Josip Koprivanjak, pročelnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje Osijek Zvonko Grgec sa suradnicima, predsjednici Vijeća mjesnih odbora, predstavnici vatrogasne zajednice grada Belišća, vatrogasnih društava, Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Osijek, Crvenog križa Valpovo, Centra za socijalnu skrb Valpovo, Policijske postaje Valpovo, Osnovne škole i Dječjeg vrtića Belišće, predstavnici tvrtki Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće i Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o. te gradski vijećnici.

Na samom početku svim nazočnima obratio se Gradonačelnik koji je istaknuo kako je obveza ustrojavanja sustava zaštite i spašavanja određena za sve razine, od lokalne, županijske pa do državne razine. Tako se i grad Belišće prihvatio ove odgovorne uloge te je u proteklom razdoblju posvećena velika pažnja ustrojavanju postrojbi i cijelog sustava. Grad Belišće se do sada sa svim svojim tijelima pokazao vrlo organiziran u nekoliko akcija spašavanja koje su se dogodile na našem području. Kako je zaštita i spašavanje od posebnog državnog interesa, potrebno je pružiti maksimalnu zaštitu našim građanima i njihovoj imovini. Potrebno je upravo ovaj sustav učiniti djelotvornim a ovo predavanje jedno je od načina da se zaštita i spašavanje na razini našeg grada dovede na kvalitetnu razinu.

Pročelnik DUZS Zvonko Grgec također se obratio nazočnima i napomenuo kako bi grad Belišće trebao biti primjer drugim jedinicama lokalne samouprave jer je prvi na razini OBŽ opremio svoje postrojbe osobnom zaštitnom opremom. Također i ovo javno izlaganje planskih dokumenata je nužno kako bi se svi sudionici zaštite i spašavanja upoznali sa svojim obvezama u slučaju potrebe njihovog aktiviranja. Zaželio je puno uspjeha u daljnjem radu uz što manje stvarnh događaja, a više ovakvih edukacija i stručnih osposbljavanja.

Na javnom izlaganju pročelnik Ureda gradonačelnika Slavko Milekić upoznao je nazočne sa ustrojem zaštite i spašavanje na području grada Belišća. Kroz izlaganje svi nazočni mogli su se upoznati sa zakonskim propisima, sudionicima zaštite i spašavanja, njihovim pravima i obvezama kao i sa svim raspoloživim operativnim snagama na razini grada Belišća koje su ustrojene i koje djeluju na našem području u slučaju potrebe djelovanja sustava. U drugom dijelu izlaganja vanjski suradnik na izradi planskih dokumenata gosp. Franjo Logožar predstavio je nazočnima Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Belišće, Plan zaštite i spašavanja grada Belišća i Plan civilne zaštite.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content