Novosti|

Grad Belišće poziva roditelje njegovatelje s prebivalištem na području grada Belišća kojima je to pravo priznato rješenjem Centra za socijalnu skrb Valpovo, da od 16. lipnja 2021. godine podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečnu naknadu u iznosu od 500,00 kn, koju Grad Belišće dodjeljuje u okviru Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2021. godini.

Uz zahtjev (koji se može preuzeti u privitku ovog teksta, pod linkom Obrasci na web stranici Grada Belišća, te u zgradi Gradske uprave, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1), potrebno je još priložiti i presliku Rješenja centra za socijalnu skrb Valpovo o priznavanju prava na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja i presliku osobne iskaznice roditelja njegovatelja ili njegovatelja.

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content