Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/20-07/07
URBROJ: 2185/02-1-20-1

Belišće, 4. svibnja 2020. godine

Temeljem članka 42. stavka 1. podstavka 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20) te članka 67. stavka 1. i 5. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14 i 1/18), sazivam

34. telefonsku sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 11. svibnja 2020. godine (PONEDJELJAK), telefonskim putem iz Vijećnice Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 16:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Zapisnika s 33. hitne (telefonske) sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
2. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. Izmjena i dopuna Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje 3. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana CK Sigmund Romberg za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022.
Izvjestiteljica: ravnateljica CK Sigmund Romberg, Tea Glavica, mag.prim.educ.,
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana Muzeja „Belišće“ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Izvjestitelj: v.d. ravnatelja, Mihael Sučić, mag. educ. hist.
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2020. godini s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
b) Drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Belišća za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
b) Trećih izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Belišća za 2020. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Belišće, k.č.br. 1960
Izvjestitelj: tajnik, Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Belišća na donošenje Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u predmetu nabave za GRUPU I: Izvođenje građevinskih radova na obnovi Palače Gutmann
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

Pisani materijali na osnovu kojih će se voditi rasprava i glasovanje po predloženim točkama dnevnog reda priloženi su u privitku ovog poziva i dostavljaju Vam se i putem elektroničke pošte.

Molim Vas za dostupnost u zakazano vrijeme.

Predsjednik  Gradskog vijeća:

Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.

Za točnost otpravka
Tajnik Grada:

Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.  v.r.

.

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content