Novosti|

Temeljem članka 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli priznanja Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 7/95. i 2/97.), Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije

  

P O Z I V A 

građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela

na podnošenje prijedloga za dodjelu

“POVELJE HUMANOSTI”

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

 

“Povelja humanosti” Osječko-baranjske županije javno je priznanje za humana djela učinjena na području Osječko-baranjske županije.

Povelja humanosti se može dodijeliti pojedincima i skupinama građana koji su se svojim predanim i požrtvovnim djelovanjem, samoprijegorom i brižnim odnosom osobito istakli u:

– poduzimanju djela kojima je uz vlastiti rizik i samopožrtvovanje od drugoga otklonjena prijeteća pogibelj i drugih djela kojima se pridonosi zaštiti i spašavanju ljudskih života,

– darovanju krvi kojom se omogućava izlječenje bolesnih i povrijeđenih,

– skrbi o bolesnima, tjelesno i duševno povrijeđenima i svima onima kojima je potrebita pomoć drugog čovjeka,

– skrbi o djeci bez roditelja, napuštenoj i drugoj ugroženoj djeci,

– organiziranju i pružanju humanitarne pomoći i drugim akcijama i aktivnostima pružanja ljudske pomoći,

– drugim aktivnostima kojima se afirmira i potvrđuje humanost kao univerzalno civilizacijsko načelo.

      Prijedlozi podneseni na obrascima (koji se mogu podići u Tajništvu Osječko-baranjske županije, Osijek, Trg Ante Starčevića 2 ili na web stranicama www.obz.hr) s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odluko o priznanjima Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 6/95., 2/97., 5/05. i 7/08.), podnose se Odboru za priznanja na adresu: Osječko-baranjska županija, Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, najkasnije do 1. rujna 2016. godine.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content