Novosti|

Osječko–baranjska županija raspisala je natječaje za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini:

1. Potpora se dodjeljuje za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

– ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,
– kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora,
– uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
– stručno osposobljavanje i obrazovanje,
– marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova planiranog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna.

Više informacija na linku

2. Potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda dodjeljuje se za inovativne aktivnosti kojima se povećava konkurentnost i pokreće rast gospodarstva, a osobito za:

– razvojne projekte kojima se potiče i pomaže razvoj poduzetništva temeljenog na znanju,
– razvoj prototipova i novih proizvoda,
– zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom,
– komercijalizaciju inovacija,
– stručno osposobljavanje i obrazovanje,
– marketinške aktivnosti.

Ova potpora iznosi do 75% opravdanih troškova planiranog ulaganja.

Više informacija na linku

3. Potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti dodjeljuje se za informativnu i obrazovnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina potencijalnih poduzetnika, poduzetnika-početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja, te učenika i studenata, a osobito za:

– pripremu i izradu sadržaja namijenjenih informiranju poduzetnika kroz tiskane i elektroničke medije,
– izradu poduzetničkih publikacija i srodnih informativnih i edukativnih materijala,
– organiziranje i provođenje seminara, tribina, radionica i foruma te drugih oblika obrazovanja i osposobljavanja potencijalnih i postojećih poduzetnika,
– organiziranje i provedbu seminara i drugih oblika obrazovanja predstavnika poduzetničkih potpornih institucija.

Potpora za informiranje iznosi do 75% opravdanih troškova, a za oblike edukacije i do 100%
opravdanih troškova.

Više informacija na linku

Javni pozivi su otvoreni do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2014. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2014. godine.

Sve detaljnije informacije svi zainteresirani poduzetnici mogu dobiti na web stranici Osječko- baranjske županije www.obz.hr, na telefon Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo Grada Belišća 031/400 622 i Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o 031/400 606, te osobno u Gradskoj upravi grada Belišća svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content