Novosti|

sos-net

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ iz Belišća u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije iz Osijeka i Udruženjem „Baranja“ iz Luga u okviru projekta SOS-NET organizira okrugli stol na temu “Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“ .

Okrugli stol za Osječko-baranjsku županiju održat će se 1. prosinca 2015. godine u 13,30 sati u prostorijama Društva za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama u Osijeku.

Na okruglom stolu razgovarat će se o komunikaciji i suradnji dionika u sektoru socijalnih usluga na području OBŽ, provedenom istraživanju o stanju socijalnih usluga, Socijalnom planu Osječko-baranjske županije koji je usvojila Županijska skupština OBŽ, a koji će predstaviti predstavnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb te novoosnovanoj Mreži pružatelja socijalnih usluga SOS-NET.

Očekivani sudionici okruglog stola su predstavnici centara za socijalnu skrb, ustanova socijalne skrbi, gradova i općina, pružatelja socijalnih usluga te organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem socijalnih usluga.

Projekt SOS-NET financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a ugovorna tijela putem kojih je osigurana realizacija projekta su Ured za udruge Vlade RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Vrijednost odobrenog projekta je 746.144 kune iz Europskog socijalnog fonda.

Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska i Virovitičko- podravska županija.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content