Novosti|

U petak, 2. ožujka, u prijepodnevnim satima u Gradskoj upravi u Belišću održana je sjednica Stožera za zaštitu i spašavanje grada Belišća koju je otvorio gradonačelnik Zvonko Borić. Na sjednici su nazočili načelnik Stožera Josip Koprivnjak i članovi zapovjednik VZG Dubravko Čovčić, ravnatlej Gradskog društva crvenog križa Valpovo Dragan Luketić, pomoćnik načelnika PP Valpovo Božo Zelić, predstavnica Državne uprave za zaštitu i spašavanje Iva Babić, predsjednik DVD-a Vinogradci Ivan Pavošević te pročelnik Slavko Milekić. Tema rasprave bila je analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Belišća u 2011. godini te utvrđivanje Smjernica razvoja sustava u 2012. godini. Gradonačelnik je posebno istaknuo kako grad Belišće u svakom trenutku ima na raspolaganju prevenstveno gotove snage zaštite i spašavanja i to vatrogasne postrojbe, policiju, medinsku pomoć, Crveni križ Valpovo ali i pripadnike HGSS-a koja od svojeg osnivanja sve više radi na osposobljavanju i usavršavanju svojih kadrova. Sve navedene redovne službe kontinuirano rade na poslovima zaštite i spašavanja tijekom cijele godine. Osim toga, u gradu aktivno djeluje značajan broj udruga koje se u okviru svoje djelatnosti susreću sa nekim od oblika zaštite i spašavanje i koje sa svojim ljudskim resursima mogu doprinijeti sigurnosti i kvaliteti sustava, istaknuo je gradonačelnik.

Članovi Stožera jednoglasno su zaključili kako je stanje sustava u prošloj godini bilo na zavidnoj razini te kako nije bilo izvanrednih događaja koji bi zahtjevali sazivanje i održavanje sjednica Stožera. Tijekom prošle godine usvojena je Revizija planskih dokumenata u području vatrogastva kojima je definiran pravac budućeg razvoja ove djelatnosti, dok je još jednom pozitivno ocjenjena prva vježa zaštite i spašavanja koja je krajem prošle godine održana u centru grada Belišća u kojoj je sudjelovalo gotovo 50 osoba, predstavnika redovnih službi zaštite i spašavanja na našem području.
Na sjednici je istaknuto kako je grad Belišće upravo prije nekoliko dana dobio i suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje na Procjenu ugroženosti civilnog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od mogućeg nastanka katastrofa i velikih nesreća u skladu s važećim zakonskim propisima. Ova Procjena je temeljni planskim dokument na razini grada koji je deifinirao ugroze od mogućih katastrofa a koji bi treba biti i predstavljen gradskim vijećnicima i predložen na usvajanje. Jednako tako je zaključeno kako će se i dalje razvijati sustav civilne zaštite održavanjem predavanja, osposobljavanja za pripadnike postrojbi kako bi bili upoznati sa obvezama u okviru sustava u skladu sa gradskim planskim dokumentima na razini zaštite i spašavanja.

Na kraju sjednice usvojen je i Poslovnik o radu Stožera kako bi se u budućem radu definirao način rada te prava i obveze članova.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content