Novosti|

Jučer je održana 38. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća na kojoj su vijećnici raspravljali o 20 točaka dnevnog reda. Treba svakako istaknuti prihvaćanje Odluke o subvencioniranju kamate na kredite iz projekta „Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada“, kojom je potvrđeno da će, uz Osječko – baranjsku županiju koja subvencionira kredit s dva postotna poena, Belišće sudjelovati s dodatnih jedan posto. Dosta rasprave polučila je rasprava o zamolbi Općine Marijanci za suradnju u sklopu mjera gospodarenja otpadom, no nakon pojašnjenja gradonačenika Belišća Dinka Burića i direktorice Komunalnog poduzeća Kombel Marine Novoselnik da to znači da će Marijančani pojedinačno moći donositi otpad u belišćansko reciklažno dvorište, za što će Općina Marijanci podnositi troškove, i ova je točka dnevnog reda usvojena velikom većinom glasova. Slijedila su izvješća o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Programa tekućeg i investicijskog ulaganja, nakon čega su na red došle „sportske“ točke – Program javnih potreba u sportu i Program obilježavanja titule Europski grad sporta 2017.

O prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu, s projekcijama na 2018. i 2019., gradonačenik Burić je nakon sjednice, u izjavi za medije rekao kako su ključne one odluke koje se odnose na provođenje novih projekata u 2017. godini, posebno zato što su se u prva dva mjeseca ove godine pojavili novi natječaji i mogućnosti da se s već gotovim i pripremljenim projektima koje imamo u gradu Belišću prijavimo na te natječaje. To je važno kada se uzmu u obzir da je pred nama razdoblje kada će doći do raspuštanja gradskog vijeća zbog lokalnih izbora, te gradonačenik napominje kako se nisu željeli dovesti u situaciju da se ne mogu prijaviti na neki natječaj zato što nemamo neke potrebne odluke.

-Zbog toga smo napravili korekciju odnosno rebalans proračuna stavljajući u njega i one projekta na koje se mislimo sada prijaviti. Meni je drago što već sada imamo gotovih projekata za 62 milijuna kuna, nadajući se da će zasigurno neki od tih projekata proći na natječajima. Zahvaljujem se vijećnicima što su danas zaista u kvalitetnoj raspravi prihvatili te argumente i omogućili nam da se prijavimo na sve ono što može doći kao trajna vrijednost izvana na područje našeg grada, istaknuo je gradonačelnik Burić, dodajući kako su projekti vrijedni 62 milijuna kuna koje možemo dobiti iz vana – a to nitko nema pravo propustiti.

Gradonačelnik Dinko Burić je do kraja saziva ovog Gradskog vijeća najavio još najmanje jednu sjednicu, možda i više ako se pojavi nešto izvanredno poput natječaja. Proteklo razdoblje je ocijenio zanimljivim i rekao da sada, pri kraju mandata, može reći da su kritike koje je grad pod njegovim vodstvom dobio, bile u većini slučajeva konstruktivne, zahvalio se vladajućoj većini, ali i oprobi, ističući kako smatra da se zajedno uvijek može doći do boljeg rješenja i cilja nego pojedinačno.

Na ovoj, 38. sjednici Gradskog vijeća grada Belišća najavljena su i dva nova velika projekta – projekt kulturne baštine i projekt prirodne baštine, koji se odnose na uređenje Paleja, vrijednog spomenika kulture koji je stradao u Domovinskom ratu, a još uvijek nije obnovljen. Osim toga, tu je i obnova  drugih zaštićenih spomenika kulture na području grada Belišća i pristupa Pekmezici, zatim direkciji Slavonske podravske željeznice i pristupnim površinama između njih. Tu je i projekt u okviru prirodne baštine – izgradnja centra za posjetitelje s hostelom i poučne staze odnosno šetnice od Kajak kluba Belišće do Odmorišta Drava u Bistrincima.

-Ova dva velika projekta zajedno su vrijedna oko 30 milijuna kuna, od čega se 85 posto sufinancira izvana, a naših je 15 posto sredstava. Imamo zaista snažne argumente da projekti prođu i vjerujem da će biti valorizirano objektivno i da će u gradu Belišću doći nove vrijednosti za generacije koje dolaze, poručuje gradonačelnik Burić.

Nakon rasprave o rebalansu proračuna, belišćanski vijećnici su do kraja sjednice još usvojili nekoliko prijedloga, izvješća i odluka, među kojima treba istaknuti  izvješće o stanju sigurnosti na području Belišća i prigradskih naselja u 2016. godini te plan uređenja zaštite od požara za 2017. godinu.

Tekst: Monika Đogaš (GRB)
Foto: Tin Lacković

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content