Novosti|

Danas, 20. srpnja 2018. godine, u Velikoj vijećnici Gradske uprave grada Belišća održana je 12. izvanredna sjednica Gradskog vijeća grada Belišća.

Na sjednici su vijećnici raspravljali o jednoj točki dnevnog reda – Odluci o utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u vlasništvu Grada Belišća označenoj kao k.č.br. 1521/2 u k.o. Belišće u svrhu spajanja katastarskih čestica, sukladno Geodetskom projektu nerazvrstane ceste – pristupne ceste prema odlagalištu otpada Belišće.

Gradonačelnik Burić je pojasnio kako za projekt izgradnje pristupne ceste do odlagališta postoji građevinska dozvola, a da je Grad naknadno, nakon održane 11. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća, dobio obavijest iz Državne geodetske uprave – katastra da se moraju objediniti dvije čestice, od kojih je jedna u vlasništvu Kombela d.o.o., a druga u vlasništvu Grada. Objedinjavanje tih čestica nije u ovlasti gradonačelnika nego je u ovlasti Gradskog vijeća.
– Želimo riješiti gorući problem na području Grada, blato u ulici Starovalpovački put. Da nismo sazvali današnju sjednicu već da smo čekali rujan, radovi na izgradnji te ceste, kojom želimo smanjiti donošenje blata u tu ulicu, počeli bi upravo u jesen kad bi onda i strojevi koji bi radili na izgradnji ceste samo pogoršali situaciju. Kako ne bi odgađali radove, sazvana je izvanredna sjednica Gradskog vijeća, napomenuo je gradonačelnik Burić.
Odluka je usvojena jednoglasno i u kolovozu se očekuje početak radova na radost stanovnika navedene ulice.

Foto: Tin Lacković

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content