Novosti, Novosti ILPAN|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva
za zapošljavanje u okviru Mjere aktivne
politike zapošljavanja kroz program javnih radova
Klasa: 363-01/20-07/19
Urbroj: 2185/02-1-20-31
Belišće, 7. kolovoza 2020. godine.

Na javnom natječaju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Javne radove na određeno vrijeme, u trajanju od 3 mjeseca, puno radno vrijeme za mjesto rada područje Grada Belišća, kao pravovaljane prijave zaprimljene u propisanom razdoblju od 22.7. do 29.7.2020. godine, pristiglo je ukupno 23 prijave. Temeljem propisanih uvjeta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Republike Hrvatske kao i Odluke gradonačelnika o kriterijima odabira kandidata i ostalim uvjetima za zapošljavanje u okviru Mjere aktivne politike zapošljavanja kroz Program javnih radova, temeljem Odluke imenovanog Povjerenstva, utvrđuje se Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za zapošljavanje kroz Program javnih radova na području Grada Belišća kako slijedi:

  1. Lista kandidata koji udovoljavaju propisanim uvjetima za odobrenu kvotu za zapošljavanje kroz Program javnih radova:
R.B.IME I PREZIMEADRESADATUM PODNOŠENJA ZAMOLBEBROJ BODOVA
1.STANKO ZEČEVIĆBistrinci, Petra Preradovića 1927.7.2020.20
2.MARKO BEREČIĆBelišće, Kralja Tomislava 18128.7.2020.20
3.SANELA GRGURIĆBelišće, Kralja Tomislava 18329.7.2020.20
4.ĐURO ŠVALJEKVeliškovci, Zrinski Frankopana 523.7.2020.10
5.DRAŽEN ZANOŠKIBelišće, Vijenac S.H.Gutmanna 14E24.7.2020.10
6.JASNA ŽAJABelišće, A.G.Matoša 4A24.7.2020.10
7.MARINA PAVOKOVIĆTiborjanci, Braće Radića 2628.7.2020.10
8.ANĐELA VIDAKOVIĆTiborjanci, Matije Gupca 1928.7.2020.10
9.VESNA HORVATIČEKVeliškovci, Kralja Tomislava 1323.7.2020.10
10.DANIJELA KLOBUČARBelišće, Park A.Hofmanna 3A27.7.2020.10
11.SNJEŽANA KUNDITBelišće, Vijenac S.H.Gutmanna 8A27.7.2020.10
  1. Rezervna lista kandidata koji udovoljavaju propisanim uvjetima za odobrenu kvotu za zapošljavanje kroz Program javnih radova:
R.B.IME I PREZIMEADRESADATUM PODNOŠENJA ZAMOLBEBROJ BODOVA
1.MARINA KRALJBelišće, Petra Zrinskog 1227.7.2020.10
2.ANICA PATKOŠBelišće, Vijenac S.H.Gutmanna 629.7.2020.10
3.MELITA GRGURIĆBelišće, A.Mihanovića 829.7.2020.10
  1. Lista kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima za odobrenu kvotu za zapošljavanje kroz Program javnih radova prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i kriterijima Grada Belišća:
R.B.IME I PREZIMEADRESA
1.DARIO PAULIĆBelišće, Vijenac S.H.Gutmanna 2C
2.JELENA BALAČBelišće, A.G.Matoša 3A
3.STJEPAN TOTBistrinci, Radnička 49
4.LJILJANA SCHOBLOHERBelišće, Kralja Tomislava 118
5.REA JURIĆBelišće, Kralja Tomislava 118
6.SNJEŽANA FUČKARBelišće, M.P.Katančića 37
7.DRAGO KEYBelišće, KraljaTomislava 179
8.BILJANA PLEŠABelišće, Kralja Tomislava 183
9.SAMANTA BENČIĆBelišće, T.Ujevića 27

Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva za zapošljavanje u okviru Mjere aktivne politike zapošljavanja kroz program javnih radova

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content