Novosti iz života udruga|

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo kroz projekt “ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA III” osiguralo je pakete higijene za najpotrebitije osobe s područja Valpovštine prema sljedećim kriterijima:

 • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu (nadalje: ZMN) i drugih socijalnih prava te korisnici socijalnih usluga koji ne mogu u cijelosti ili djelomično platiti cijenu usluga kao ni njihovi zakonski obveznici uzdržavanja – kojima je pravo utvrđeno temeljem rješenja nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad
 • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba
  – Samci s prosječnim mjesečnim primanjima do 265,44 EUR
  – Osobe starije od 65 godina u samačkom ili u dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 265,44 EUR, odnosno do 464,53 EUR mjesečno za dvočlano kućanstvo
  – Kućanstva, obitelji s djecom, osobe s invaliditetom, s prosječnim mjesečnim prihodima do 172,54 EUR po članu
  -Iznimno, samci ili kućanstva, obitelji s djecom, s jednim ili više zaposlenih, koji zbog trenutačnih kriznih situacija i teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe

Kao dokaz za ostvarenje prava na pakete higijene, potrebno je obavezno ponijeti:

 1. Zadnje važeće rješenje nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad
 2. Osobnu iskaznicu.

Za osobe koje nisu primatelji socijalne – zajamčene minimalne naknade i nemaju rješenje nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a nalaze se u kriznoj situaciji:

 1. Odrezak mirovine ili neki drugi dokaz primanja (odrezak plaće, rješenje o dječjem doplatku, izvod iz banke i sl.)
 2. Osobnu iskaznicu.

VALPOVO

9., 10. i 11. listopada 2023. godine (ponedjeljak, utorak, srijeda) od 9 do 12 sati u prostoru Gradskog društva Crvenog križa Valpovo, Prilaz Crvenom križu 2, Valpovo

Broj paketa po obitelji osiguran je sukladno broju članova obitelji.

Molimo sve korisnike da osiguraju prijevoz paketa od mjesta podjele do svog kućnog praga.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content