Novosti|

U organizaciji Vatrogasne zajednice grada Belišće  za potrebe članova Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Belišća DVD-a Veliškovci i DVD-a Gat, obavljeno je ospsobljavanje za vatrogasno zvanje vatrogasna mladež. Osposobljavanje je započelo 19. studenoga i trajalo do 13. prosinca 2017. godine, gdje je sudjelovalo 20 kandidata u vatrogasnom domu DVD-a Veliškovci.

U sklopu Programa osposobljavanja vatrogasnih kadrova VZG-a Belišće, a na temelju Pravilnika o programu ospsobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova, kandidati su prošli teoretski dio osposobljavanja iz predmeta Vatrogasne vježbe, Gorenje i gašenje, Protupožarna preventiva, Vatrogasne sprave i oprema te Vatrogasna taktika.

Utvrđivanje osposobljavanja za vatrogasno zvanje pripadnik vatrogasne mladeži održano je na završnom pismenom ispitu 13. siječnja 2018. godine od strane zapovjednika VZG-a Belišće Dubravka Čovčić, uz prisustvo Josipa Kozine, predsjednika Savjeta vatrogasne mladeži VZOBŽ-a.

Osposobljavanje je uspješno završilo 14 kandidata (9 pripradnika vatrogasne mladeži DVD-a Veliškovci i 5 pripadnika vatrogasne mladeži DVD-a Gat). Tijekom ovog osposobljavanja kandidati su iskazali svoje teoretsko znanje i želju za daljnjim radom u vatrogasnoj organizaciji.

Tekst: zapovjednik VZG-a Belišće Dubravko Čovčić

Odgovori

Close Search Window
Skip to content