Novosti|

Objavljena su dva natječaja u okviru pretpristupnog programa IPA 2010:

1) Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima (vrijedan 1 MEUR)

2) Potpora organizacijama civilnoga društva u razvoju, provedbi, promicanju  i praćenju provedbe politika održivog razvoja i zaštite okoliša (vrijedan 0,6 MEUR), a kao potpora Europske unije i Vlade RH razvoju civilnog društva i jačanju doprinosa organizacija civilnoga društva u procesu pristupanja EU.

Najboljim projektima dodjeljivat će se potpora od 50.000,00 do 250.000,00 EUR (za projekte usmjerene na prevenciju nasilja među djecom i mladima te volonterstva mladih) donosno od 50.000,00 do 150.000,00 EUR (za projekte usmjerene na promicanje održivog razvoja i politike zaštite okoliša).

Osim neprofitnih, nevladinih organizacija ili formalnih mreža takvih organizacija, koji su mogući podnositelji projektnih prijedloga, u partnerskom odnosu na projektima mogu sudjelovati i lokalne i područne (regionalne) samouprave te javne ustanove i obrazovne institucije.

Oba su natječaja usmjerena na poboljšanje utjecaja civilnog društva oblikovanju i provedbi javnih politika, a kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta udruga i ostalih organizacija civilnog društva za kvalitetniju suradnju s javnim institucijama relevantnima za područja obuhvaćenima natječajem.

 Natječaji su otvoreni do 17. listopada 2011. u 16,00h.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content