Novosti|

Nacionalna zaklada raspisuje natječaje za dodjelu financijskih oblika podrški kroz demokratizaciju i razvoj civilnog društva te institucionalnu podršku stabilizaciji i razvoju udruge. Također objavljeni su i  pozivi za iskaz interesa za inicijalnom suradnjom a otvoreni su za prijavu projekata istraživanja razvoja civilnoga društva, neprofitnih medijskih projekata te projekata međunarodne razvojne pomoći.

I./ NATJEČAJI  ZA DODJELU FINANCIJSKIH OBLIKA PODRŠKI

DEMOKRATIZACIJA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

Cilj natječaja je podržati projekte kojima se potiče razvoj demokratskog građanstva i njegovog sudjelovanja u društvenim procesima u Republici Hrvatskoj i Europi kroz zagovaranje, sudjelovanje u oblikovanju i praćenju javne politike, umrežavanje, neformalno obrazovanje i prijenos znanja te razvoj volonterstva i društvenog kapitala kroz održivi razvoj lokalnih zajednica. Natječaj se objavljuje u trima temama:

Aktivnim sudjelovanjem u društvenim procesima – do 10 projekata, visina financijske podrške od 150.000,00 do 300.00,00 kn po projektu

Jačanjem utjecaja kroz umrežavanje – do 3 projekta, visina financijske podrške od 20.000,00 do 40.000,00 kn po projektu

Ulaganjem u lokalno djelovanje – do 10 projekata, visina financijske podrške od 30.000,00 do 60.000,00 kn po projektu

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr

INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGE

Cilj natječaja je podići razinu održivosti udruga koje doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj putem trogodišnje financijske i stručne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge. Institucionalne podrške dodjeljuju se u 3 kategorije:

do 380.000,00 kn godišnje – do 10 podrški

do 170.000,00 kn godišnje – do 10 podrški

do 60.000,00 kn godišnje – do 10 podrški

Institucionalna podrška odobrava se na razdoblje od tri (3) godine.

Rok za prijavu: do 19. rujna 2011. godine

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr

II./ POZIVI ZA ISKAZ INTERESA ZA SURADNJU

NEPROFITNI MEDIJSKI PROJEKTI ZA POTICANJE DEMOKRATIZACIJE I RAZVOJA CIVILNOGA DRUŠTVA

Ovaj poziv za iskaz interesa otvoren je za medijske projekte udruga i privatnih zaklada vezane uz razvoj neprofitnih medijskih projekata za poticanje demokratizacije i razvoja civilnoga društva. Iznos podrške koji jedna organizacija može ostvariti temeljem ovoga Poziva je od 50.000,00 do 150.000,00 kuna, a najviše će biti odobreno do 5 projekata. Suradnja u provedbi inicijalnih medijskih projekata ostvaruje se na rok od jedne (1) godine.

ISTRAŽIVANJA O RAZVOJU CIVILNOGA DRUŠTVA

Ovaj poziv za iskaz interesa otvoren je za sve istraživačke projekte udruga, privatnih zaklada i javnih ustanova vezane uz pozicioniranje i razvoj civilnoga društva. Prednost će imati istraživački projekti koji uključuju teme koje su utvrđene u Pozivu. Iznos podrške koji jedna organizacija može ostvariti temeljem ovoga Poziva je od 80.000,00 do 120.000,00 kuna, a najviše do 3 istraživačka projekta bit će odobrena za financiranje.

MEĐUNARODNA SURADNJA I RAZVOJNA POMOĆ: “SURADNJOM DO RAZVOJA”

Na ovaj poziv udruge i privatne zaklade mogu prijaviti svoje projekte regionalne i prekogranične suradnje te pružanja međunarodne razvojne pomoći u području demokratizacije i razvoja civilnoga društva. Međunarodna razvojna pomoć podrazumijeva pružanje izobrazbe, prijenosa znanja, iskustava u zemljama jugoistočne Europe i zemljama u kojima RH sudjeluje u mirovnim misijama, kojima se prenose znanja i iskustva nastala u organizacijama civilnoga društva u Hrvatskoj. Iznos podrške koji jedna organizacija može ostvariti temeljem ovoga Poziva je od 100.000,00 do 150.000,00 kuna, a najviše će biti odobreno do 5 projekata.

Cjelokupna dokumentacija za prijavu dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr

Rok za prijavu: do 19. rujna 2011. godine.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content