Novosti|

Fond “Global Fund for Women” otvoren je cijele godine, a može dodijeliti oko 600 potpora godišnje.

“Global Fund for Women” je neprofitna zaklada koja ima za cilj promicati ženska ljudska prava davanjem potpore ženskim grupama i organizacijama diljem svijeta i to na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kako bi se osnažile žene i djevojke za razvijanje potencijala i život bez diskriminacije i nasilja. Fond predstavlja međunarodnu mrežu s ciljem promicanja ženskih akcija usmjerenih na društvene promjene, jednakosti, mir i pravednost u svijetu.
U okviru fonda dodjeljuju se bespovratna sredstva za pokrivanje općih troškova i troškova projekata, male potpore za sudjelovanje na konferencijama i događanjima te male potpore za organiziranje konferencije i događanja. Kod prvih zamolbi uobičajena financijska sredstva koja se dodjeljuju su u iznosu između: $4,000- $10,000 godišnje.

Prihvatljivi projekti su sa sljedećih tematskih područja, ali ne i isključivo ograničeni na navedene teme:
Doprinos u izgradnji mira te nestanku nasilja među ženama i muškarcima
Unaprijeđenje zdravstvenih i reproduktivnih prava
Povećanje civilnog i političkog sudjelovanja
Povećanje sudjelovanja u školovanju
Promicanje socijalnih i društvenih promjena te filantropije

Više o natječaju možete saznati na sljedećoj poveznici: http://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/types-of-grant

Za tehničku pomoć ili partnerstvo obratite se u Poduzetnički centar Belišće na telefone: 031 400 628/606 ili elektronskim putem na: poduzetnički.centar.belisce@os.t-com.hr

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content