Novosti|

Svake godine 20.11. obilježava se Međunarodni dan djeteta u svim zemljama svijeta, kao dan koji je posvećen djeci i njihovoj dobrobiti.

Generalna skupština UN-a je 20.11.1959. godine usvojila „Deklaraciju o pravima djeteta“, a 1989.godine „Konvenciju o pravima djeteta“. Povodom Međunarodnog dana djeteta odvijaju se aktivnosti koje promoviraju dobrobiti djece i njihovih prava kao „malih ljudi“. 20.11. UN je preporučio kao dan kojim će se obilježavati dan prijateljstva i razumijevanja među djecom.

Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastajući sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića. Nažalost, postoje i ona djeca kojoj su uskraćena osnovna životna prava jer ih se iskorištava kao radnu snagu, sudjeluju u ratnim sukobima s raznim oružjem, prisiljavaju ih na prostituciju i još mnogo toga.

Osnovna dječja prava su: pravo na preživljavanje, razvojna prava, prava na sudjelovanje i razna prava zaštite kao što su: zlostavljanje, zanemarivanje, izrabljivanje, mučenje, otmice, prostitucije.

Emma Torjanac, Predsjednica DNDa Belišće

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content