Novosti|

Zamjenica gradonačelnika grada Belišća Ljerka Vučković sa svojim suradnicima nazočila je 17. rujna 2014. na radionici organiziranoj u sklopu projekta „Cross-border bike cooperation“ IPA CBC HU HR kojeg sufinancira EU.

Predstavnici Razvojne agencije u Pečuhu organizirali su ovu radionicu kako bi upoznali javnost s novim biciklističkim rutama te sadržajima koje je moguće inkorporirati u sklopu takvih ruta kako bi se privukao veći broj turista. Kao gost predavač radionice, zamjenica gradonačelnika grada Belišća Ljerka Vučković, istaknula je važnost razvoja biciklizma za Slavoniju i Baranju s Hrvatske strane, ali i prekograničnu suradnju s Mađarskom i povezivanje potencijala obiju strana u jednu atraktivnu turističku ponudu. S ciljem promicanja kulturnih, gastronomskih i povijesnih znamenitosti Belišća i okolice, Grad je u sklopu nekoliko EU projekata radio na razvoju mobilne aplikacije za bicikliste s tematskim rutama (poput one sakramentalne, arheološke itd.), istaknula je Ljerka Vučković. Istaknuto je i kako je ovakav način promocije ruralnog turizma prepoznala i Osječko-baranjska županija koja će izraditi jednu objedinjenu vrtualnu aplikaciju i tako osigurati bolju informiranost domaćih i stranih biciklista koji prolaze ovim područjem.

Uz trenutne biciklističke rute razvijene u suradnji s Mađarima, tu su zasigurno i mogućnosti vezane uz rute sa spa toplicama s obje strane, vinske rute i mnoge druge poveznice na kojima će se u budućnosti raditi. Upravo ovakav vid suradnje i poticanja na daljnju suradnju po pitanju zajedničkog osmišljavanja sadržaja za bicikliste donijeti će prekretnicu i nove mogućnosti za razvoj ruralnog turizma naših krajeva što je i bila svrha ove radionice.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content