Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 61. stavka 4. i stavka 5. točke 5. te članka 98. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14 i 7/15), raspisuje dana 17. veljače 2016. godine

JAVNI POZIV

ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU

NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

U VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA

1. Ovim putem Grad Belišće raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa za kupovinu neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća kako slijedi:

–  k.č.br. 1199, upisana u zk.ul.br.1709, u naravi oranica u ulici A. G. Matoša, površine 440 m², zemljište nije opremljeno komunalnom infrastrukturom;

– k.č.br. 1200, upisana u zk.ul.br. 1709, u naravi oranica u ulici A. G. Matoša, površine 440 m², zemljište nije opremljeno komunalnom infrastrukturom;

– k.č.br. 1764, upisana u zk.ul.br. 1724, u naravi oranica u ulici Petra Zrinskog, površine 810 m², zemljište je opremljeno komunalnom infrastrukturom.

2. U slučaju iskazanog interesa za kupnju zemljišta iz točke I. ovog Javnog poziva Grad Belišće će provesti postupak javnog natječaja za prodaju istih.

3.  Interes za kupnju predmetnog zemljišta iskazuje se popunjavanjem anketnog obrasca koji se može preuzeti na gradskoj internet stranici www.belisce.hr ili osobno u Gradskoj upravi grada Belišća, Tajništvo Grada, Kralja Tomislava 206, Belišće. Rok za dostavu popunjenog obrasca je 31. ožujak 2016. godine. Popunjeni obrazac šalje se poštom na adresu GRAD BELIŠĆE, Belišće, Kralja Tomislava 206 ili na e-mail: slavko.milekic@belisce.hr.

(Anketni obrazac)

4. Sve dodatne informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti u Tajništvu Grada Belišća na tel.broj: 031/ 400-622 i 031/ 400-621 ili upitom na e-mail: slavko.milekic@belisce.hr ili sanja.ms@belisce.hr .

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content