Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Uprava Poduzetničkog inkubatora POLET d.o.o. na sjednici održanoj 23. ožujka 2015. godine, temeljem članka 20. Izjave o osnivanju Poduzetničkog inkubatora POLET d.o.o. Belišće (u nastavku POLET) i članka 17. Pravilnika o uvjetima za zakup prostora Poduzetničkog inkubatora POLET d.o.o. Belišće, Broj: 33./15., od 24. ožujka 2015. godine raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ za zakup prostora Poduzetničkog inkubatora POLET d.o.o. Belišće

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

I.
Predmet ovog javnog natječaja je zakup prostora Poduzetničkog inkubatora POLET u zgradi na adresi u Belišću, Željeznička 10a., prema popisu prostora koji je sastavni dio ovog javnog natječaja.

Javni natječaj za zakup prostora u Poletu otvoren je do opoziva od strane Uprave.

SUDIONICI JAVNOG NATJEČAJA

II.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sljedeće osobe:
– mali i srednji poduzetnici koji su upisani u odgovarajući registar ali nisu započeli sa radom (start up tvrtke),
– osobe koje namjeravaju osnovati obrt ili trgovačko društvo te izvršiti registraciju i započeti sa radom u roku od 3 mjeseca od sklapanja ugovora o zakupu prostora u Poletu,
– ostali mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od tri godine.
– zadruge.

Pravo na zakup prostora u Poletu imaju poduzetnici iz stavka 1. ove točke pod uvjetom da imaju sjedište ili prebivalište na području grada Belišća.

UVJETI ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTARA

III.
Zakup prostora imaju pravo koristiti poduzetnici koji obavljaju sljedeće djelatnosti:
– koji obavljaju proizvodnu djelatnost,
– koji obavljaju uslužnu djelatnost.

IV.

Poslovne prostorije iz točke I. ovog javnog natječaja daju se u zakup pod sljedećim uvjetima:

PROIZVODNA DJELATNOST
Stanar koji obavlja proizvodnu djelatnost poslovni prostor može koristiti najduže 3 (tri) godine i to na način da u prvoj godini zakupa Polet subvencionira zakupninu u 100% ugovorene zakupnine, u drugoj godini zakupa Polet subvencionira zakupninu u iznosu od 75% ugovorene zakupnine, dok u trećoj godini zakupa Polet subvencionira zakupninu u iznosu od 50% ugovorene zakupnine.

USLUŽNA DJELATNOST
Stanar koji obavlja uslužnu djelatnost poslovni prostor može koristiti najduže 3 (tri) godine i to na način da u prvoj godini zakupa Polet subvencionira zakupninu u 75% ugovorene zakupnine, u drugoj godini zakupa Polet subvencionira zakupninu u iznosu od 50% ugovorene zakupnine, dok u trećoj godini zakupa Polet subvencionira zakupninu u iznosu od 25% ugovorene zakupnine.

V.
Mjesečna zakupnina za zakup poslovnog prostora Poleta iz točke I. ovog javnog natječaja određuje se sukladno Pravilniku o uvjetima za zakup prostora Poduzetničkog inkubatora POLET d.o.o. Belišće, Broj: 30, od 23. ožujka 2015. godine kako slijedi:

PROIZVODNA DJELATNOST:
Radionica 1 ( 59,73 m2 ) = 1.493,25 kn
Radionica 2 ( 37,58 m2 ) = 939,50 kn
Radionica 3 ( 37,09 m2 ) = 927,25 kn
Radionica 4 ( 37,24 m2 ) = 931,00 kn
Radionica 5, soba 1 (37,71 m2) + soba 2 (50,44 m2) = 88,15 m2 = 2.203,75 kn

USLUŽNA DJELATNOST:
Ured 1 ( 22,76 m2 ) = 569,00 kn
Ured 2, prizemlje (19,16 m2) + galerija (18,32 m2) = 37,48 m2 = 937,00 kn
Ured 3 ( 22,53 ) = 563,25 kn
Ured 4, prizemlje (20,30 m2) + galerija (19,01 m2) = 39,31 m2 = 982,75 kn

VI
Polet za sve stanare subvencionira u 100% iznosa troškove komunalnih usluga i toplinske energije.

Stanari za vrijeme zakupa poslovnog prostora Poleta plaćaju u cijelosti troškove električne energije.

Stanari poslovnog prostora mogu nesmetano koristiti opremu i zajedničke prostore Poleta.

Polet pruža svim stanarima za vrijeme zakupa poslovnog prostora pomoć u obavljanju knjigovodstvenih poslova.

VII.

Ukoliko se za zakup pojedinog prostora u Poletu putem javnog natječaja prijavi više osoba, prioritet imaju poduzetnici prema sljedećim kriterijima:
– koji će korištenjem prostora zaposliti veći broj radnika,
– koji će obavljati djelatnost koja nije zastupljena u gradu Belišću,
– koji će obavljati djelatnost izvoza

Odluku o zakupu prostora prema kriterijima iz stavka 1. ove točke donosi Uprava Poleta na prijedlog Povjerenstva.

VIII.
Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo, a odluku o zakupu prostora prema kriterijima iz javnog natječaja donosi Uprava Poleta na prijedlog Povjerenstva najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za zakup poslovnog prostora.

Sa svakim odabranim stanarom Polet će sklopiti Ugovor o zakupu prostora, kojim će se urediti svi međusobni odnosi u svezi sa zakupom prostora i ostalim uslugama.

IX.
Obrazac zahtjeva za zakup prostora moguće je preuzeti u prostorijama Poleta od 7.00 do 15.00 sati, na adresi Željeznička 10 a, ili putem web adrese www.polet.com.hr (stranica dokumenti).

Uz pisani zahtjev podnositelj je dužan dostaviti dokumentaciju navedenu u obrascu zahtjeva.
X.
Pisani obrazac zahtjeva s potrebnom dokumentacijom u privitku dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom: ”NATJEČAJ ZA INKUBATOR” na adresu Poduzetnički inkubator POLET d.o.o. Belišće, Željeznička 10 a s naznakom ”Ne otvarati”

Zahtjevi se primaju do popune prostora u Poduzetničkom inkubatoru Polet.

Na temelju zaprimljenih zahtjeva Povjerenstvo će održati javno otvaranje ponuda na koje se pozivaju svi podnositelji zahtjeva pisanim putem

XI.
Sve ostale informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 7.00 – 15.00 sati u sjedištu Poduzetničkog inkubatora POLET, Belišće, Željeznička 10 a, na telefon broj 09937 42 425 ili slanjem e-mail poruke na polet.belisce@gmail.com

Direktor: Oto Živčić

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content