Novosti|

DUNCZ2012_1-620x391

Grad Belišće je u prethodnom razdoblju izradio nove planske dokumente zaštite i spašavnja s ciljem planiranja aktivnosti za slučajeve velikih nesreća ili katastrofa prirodnih ili tehničkih uzroka.

U tom cilju Grad Belišće je, uz Vatrogasnu zajednicu kao osnovnu snagu, ustrojio i druge operativne snage zaštite i spašavanja za pomoć kod poplava, potresa, elementarnih nepogoda i slično.

Prije nekoliko mjeseci stupio je na snagu novi Zakon o sustavu civilne zaštite koji donosi bitne novine u sustavu.

Zbog svega navedenog, Stožer za zaštitu i spašavanje održat će 22. listopada 2015. godine (četvrtak) s početkom u 14 sati u Velikoj vijećnici zgrade Gradske uprave grada Belišća informativno predavanje o procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Belišća od katastrofa i velikih nesreća, Planu zaštite i spašavanja, Planu CZ Grada Belišća i sustavu civilne zaštite.

Predavanje će održati Franjo Logožar, vanjski suradnik u izradi navedenih planskih dokumenata.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content