Novosti|

Hidrobel d.o.o. za vodne usluge kao Isporučitelj vodnih usluga obavještava svoje korisnike da su ishođenjem Uporabne dozvole Osječko-baranjske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, KLASA: UP/I-361-05/21-01/000037, URBROJ: 2158/1-16-01/01-21-0007 od 19.4.2021. godine za izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine – izgradnja tlačne stanice TS.1. s pripadajućim tlačnim cjevovodom, ostvareni uvjeti za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju.

Sukladno čl. 6. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Belišća, vlasnici postojećih građevina odnosno druge nekretnine koja će se tek izgraditi na području grada Belišća, obvezni su priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na izgrađenu komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju najkasnije u roku od jedne (1) godine od dana obavijesti Isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja.

Postupak priključenja na komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju pokreće se podnošenjem pisanog zahtjeva za priključenje koje podnosi vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine. Zahtjev za priključenje može podnijeti i korisnik građevine ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine pisanim ugovorom ili suglasnošću ovjerenom kod javnog bilježnika. Stanovnici Gata, Veliškovaca i Tiborjanaca  zahtjev za priključenje podnose  Isporučitelju vodnih usluga na adresi Radnička 1/b, Belišće, a stanovnici Marijanaca i Kunišinaca navedeni zahtjev podnose u prostorijama Općine Marijanci na adresi Ulica Kralja Zvonimira 2, Marijanci.

Kontakt osoba : Ilijana Perić, mail: ilijana.peric@hidrobel.hr , broj mobitela: 099/242-3985.

Direktorica
Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

                                                                                                                                             

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content