Novosti|

Grad Belišće i Panturist d.d. Osijek sklopili su početkom rujna ugovor kojim se grad Belišće obvezao subvencionirati cijenu mjesečne autobusne karte za učenike i studente sa područja grada Belišća. Ugovor je sklopljen na razdoblje do konca 2011.godine, a učenici i studenti sa područja grada Belišća moći će kupiti mjesečnu autobusnu kartu po sljedećim cijenama:

480,00 kn za realicije od Belišća, Kitišanaca, Tiborjanaca, Veliškovaca, Gata i Bocanjevaca do Donjeg Miholjca.
540,00 kn za relacije od Belišća, Kitišanaca, Tiborjanaca, Veliškovaca, Gata i Bocanjevaca do Osijeka
370,00 kn za relacije od Kitišanaca, Tiborjanaca, Veliškovaca, Gata i Bocanjevaca do Valpova
70,00 kn za relaciju od Belišća do Valpova.

Nadalje, na relaciji Belišće – Valpovo umirovljenici i osobe starije od 65 godina života plaćat će mjesečnu kartu po cijeni od 50,00 kn, a radnici po cijeni od 250,00 kn.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content