Novosti iz života udruga|

Središnja vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Belišće u sklopu remontnih radova na postrojenju Vodocrpilišta u mjesecu rujnu 2023. godine, aktivno je sudjelovala na osiguravanju vode iz rijeke Drave.

Operativni pripadnici vatrogasne postrojbe DVD-a Belišće, u navedenoj aktivnosti dobrovoljno su sudjelovali u izvršavanju zadataka u periodu od 19.9. do 20.9.2023. godine. Zadatak vatrogasnog dijela bio je da se osigura dovoljna količina vode iz rijeke Drave do filtera za pročišćavanje vode, korištenjem dvije motorne pumpe većeg kapaciteta s pripadajućim tlačnim crijevima, gdje su tri motorne pumpe postavljenje 18.9.2023. na mjesto crpljenja s pripadajućom opremom.

Kako korisnici ne bi ostali bez pitke vode, operativni članovi DVD-a Belišće raspoređeni su u dvjema smjenama te su nadzirali rad motornih pumpi za vodu «Rozenbauer» i vodili brigu o dobavi dovoljne količine vode.

Dana 19. i 20.9.2023. vozač DVD-a Belišće s autocisternom osiguravao je vodu za potrebe Tvornice papira – Papirnog stroja 2 i 3 na kojem su se također obavljali remontni radovi. Zbog prekida snabdijevanja el. strujom dijela tvornice, s 4 elektro agregata (16 kW, 2,7 kW, 5 kW i 4 kW) DVD-a Belišća osigurana je el. energija za manje potrošače tvornice, gdje je bilo nužno da ne dođe do prekida rada (vaga, teretna porta, otprema ambalaže i papira).

Ujedno, zbog preventivnih poslova vatrogasnih djelatnika za vrijeme remonta, stalno vatrogasno dežurstvo u Vatrogasnom operativnom centru osigurali su članovi DVD-a Belišće.

Nakon obavljenih remontnih radova i puštanje pitke vode u normalan rad, obavljena je 21.9.20232. godine pospremanje i uređenje vatrogasnih motornih pumpi i opreme, za buduće eventualne potrebe u istu svrhu ili za tehničke intervencije.

U navedenoj aktivnosti sudjelovalo je 12 operativnih članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva Belišće, a utrošili su ukupno 210 sati rada u navedenom periodu, gdje je zahvaljujući njihovim angažmanom osigurana pitka voda za korisnike grada Belišće i šire.

Dubravko Čovčić

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content