Novosti|

kruh-620x465

Danima kruha nazivamo dane zahvalnosti za plodove zemlje i njih se obilježava svake godine tijekom listopada u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i sličnim ustanovama vezanim za odgoj i obrazovanje.

Aktivnosti vezane za proslavu Dana kruha obično se odnose na izložbe plodova zemlje užeg zavičaja, kruha i krušnih proizvoda, različitog sjemenja te starih alata koji su se koristiti u obradi zemlje i pripremi kruha.

Organiziraju se izložbe dječjih i učeničkih radova, znanstveni radovi s temama vezanim za poljoprivredu i prehranu, mogu se organizirati formu o prehrambenim navikama te različite prezentacije vezane uz uzgoj hrane koje se mogu uklopiti u tekući plan i program odgojno-obrazovnog rada.

I u dječjem vrtiću „Maslačak“ ovaj tjedan, na razini svih odgojnih skupina, organizirju se razgovori, prezentacije, posjeti pekarnicama i male radionice za izradu pekarskih proizvoda.

Pored djece i odgojiteljica ovim aktivnostima pridružuju se, shodno mogućnostima, roditelji i članovi pojedinih udruga koje svojim članovima, njihovim znanjima, vještinama i sposobnostima mogu i doprinose ukupnoj kvaliteti odgojnog rada.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content