Novosti|

Već 30 godina jedan par roda se gnijezdi u Belišću. Kako te rode nisu prstenovane, ne možemo sa sigurnošću tvrditi da se radi o istom paru, iako je dosad zabilježen najstariji životni vijek roda od 39 godina.

Prvo gnijezdo su napravile na stupu južno od Doma kulture, a nakon što im je nevrijeme srušilo gnijezdo s dvije mlade rode, novo su gnijezdo napravile 50-ak metara zapadno na električnom stupu pored kuće obitelji Dandić. Iako je to gnijezdo nekoliko puta uklonjeno rode su bile uporne i ponovo napravile novo gnijezdo. Prije par godina radnici Elektroslavonije su pored električnog stupa postavili novi stup s podlogom za gnijezdo, ali rode nisu prihvatile novo mjesto. Prošli tjedan (6.III.) radnici Elektroslavonije su gnijezdo premjestili na taj stup. Dogodilo se nešto vrlo zanimljivo. Rode u naše mjesto dolaze uvijek oko 21.3., ali ove godine jedna roda je stigla 8.3.2015. godine i spustila se u svoje staro gnijezdo, ali na novom stupu. A sada čekamo da doleti i njen partner.

P.S. : Druga roda (partner) stigla je 8. travnja 2015. godine.

I ako se može dodati u rečenicu gdje se spominje datum dolaska prve rode riječ ‘uvečer’, tako da ta rečenica glasi:

Rode u naše mjesto dolaze uvijek oko 21. 3., ali ove godine jedna roda je stigla 8. 3. 2015. godine uvečer i spustila se u svoje staro gnijezdo, ali na novom stupu.

Stjepan Komaromi

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content