Novosti|

Središnja vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Belišće”, u sklopu remontnih radova na postrojenju vodocrpilišta, u mjesecu lipnju 2017. godine, aktivno je sudjelovala na osiguravanju vode iz rijeke Drave.

Operativni pripadnici vatrogasne postrojbe DVD-a “Belišće” u navedenoj su aktivnosti dobrovoljno sudjelovali u izvršavanju zadataka u periodu od 4. do 6. lipnja 2017. godine. Zadatak vatrogasnog dijela bio je osigurati dovoljnu količinu vode iz rijeke Drave do filtera za pročišćavanje vode, korištenjem više motornih pumpi većeg kapaciteta, gdje su motorne pumpe postavljenje 4. lipnja na mjesto crpljenja s pripadajućom opremom.

Kako korisnici ne bi ostali bez pitke vode, operativni članovi DVD-a “Belišće” raspoređeni su 5. lipnja u vremenu od 7 do 21 sat u dvije smjene te su nadzirali rad motornih pumpi za vodu «Rozenbauer» i vodili brigu o dobavi dovoljne količine vode.

Navedenog su dana dva vozača DVD-a “Belišće” autocisternom osiguravali vodu za potrebe pogona Papirnog stroja 2 i Papirnog stroja 3 na kojem su se također obavljali remontni radovi. Zbog prekida opskrbe električnom energijom dijela tvornice, dvama elektroagregatima DVD-a “Belišće” osigurana je električna energija za manje potrošače tvornice, gdje je bilo nužno kako ne bi došlo do prekida rada (vaga, teretna porta, otprema ambalaže).

Ujedno, zbog preventivnih poslova vatrogasnih djelatnika za vrijeme remonta, stalno vatrogasno dežurstvo u Vatrogasnom operativnom centru osigurali su po dva člana DVD-a “Belišće”.

Nakon obavljenih remontnih radova i puštanja pitke vode u normalan rad, 6. lipnja organizirano je pospremanje i uređenje vatrogasnih motornih pumpi i opreme za buduće potrebe u istu svrhu ili za tehničke intervencije.

U naprijed navedenoj aktivnosti sudjelovalo je 22 operativnih članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Belišće”, a utrošili su ukupno 158 sati rada u navedenom periodu, gdje je zahvaljujući njihovim angažmanom osigurana pitka voda za korisnike grada Belišće i šire.

Autor teksta: zapovjednik DVD-a “Belišće” Dubravko Čovčić                      

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content